Trịnh Thanh Đèo

Nghiên cứu viên (08/11/2021 - 08/02/2022)

Nơi công tác: Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp. HCM

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: ttdeo AT hcmus.edu.vn

Website

Phòng làm việc: B102

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Trịnh Thanh Đèo

08/11/2021 tới 08/02/2022: vào làm việc tại viện

01/07 tới 30/09/2021: vào làm việc tại viện

01/04 tới 31/05/2014: vào làm việc tại viện