Trịnh Thị Hường

Nghiên cứu viên - Sau TS (01/09/2022 - 28/02/2023)

Nơi công tác: Trường Đại học Thương mại

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Điện thoại:

Email: trinhthihuong AT tmu.edu.vn

Website

Phòng làm việc: B305

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Trịnh Thị Hường

01/09/2022 tới 28/02/2023: vào làm việc tại viện

01/07 tới 31/12/2021: vào làm việc tại viện