Trịnh Viết Dược

Nghiên cứu viên (01/08/2022 - 30/11/2022)

Nơi công tác: ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: tvduoc AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C304

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Trịnh Viết Dược

01/08 tới 30/11/2022: vào làm việc tại viện

01/09 tới 31/12/2020: vào làm việc tại viện

01/01 tới 30/04/2017: vào làm việc tại viện

01/09 tới 31/12/2015: vào làm việc tại viện