Võ Đình Bảy

(18/06/2012 - 18/08/2012)

Nơi công tác: Cao đẳng Công nghệ thông tin Tp. HCM

Vị trí tại Viện:

Điện thoại:

Email:

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Võ Đình Bảy

18/06 tới 18/08/2012: vào làm việc tại viện