Võ Sĩ Trọng Long

Nghiên cứu viên (01/08/2018 - 30/11/2018)

Nơi công tác: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: vstlong AT hcmus.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 45

Thời gian hoạt động của Võ Sĩ Trọng Long

01/08 tới 30/11/2018: vào làm việc tại viện