Võ Thành Tài

HV (17/03/2024 - 21/04/2024)

Nơi công tác: Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP. HCM

Vị trí tại Viện: HV

Điện thoại:

Email: vthanhtai@agu.edu.vn

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Võ Thành Tài

17/03 tới 21/04/2024: vào làm việc tại viện