Võ Thị Bích Khuê

Khách mời (02/08/2022 - 19/08/2022)

Nơi công tác: Đại học Tài chính - Marketing

Vị trí tại Viện: Khách mời

Điện thoại:

Email: votbkhue AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: B102

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Võ Thị Bích Khuê

02/08 tới 19/08/2022: vào làm việc tại viện