Vũ Đức Minh

NCV (01/09/2023 - 31/10/2023)

Nơi công tác: Trường Đại học Phenikaa

Vị trí tại Viện: NCV

Điện thoại:

Email: minh.vuduc@phenikaa-uni.edu.vn

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Vũ Đức Minh

01/09 tới 31/10/2023: vào làm việc tại viện