Vũ Đức Việt

Khách mời (06/08/2022 - 31/08/2022)

Nơi công tác: University of Cologne

Vị trí tại Viện: Khách mời

Điện thoại:

Email: vuduc AT math.uni-koeln.de

Website

Phòng làm việc: B402

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Vũ Đức Việt

06/08 tới 31/08/2022: vào làm việc tại viện