Vũ Hữu Nhự

Nghiên cứu viên (01/01/2021 - 31/12/2021)

Nơi công tác: Trường Đại học Phenikaa

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: vuhuunhu1983 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C201

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Vũ Hữu Nhự

01/01 tới 31/12/2021: vào làm việc tại viện

01/01 tới 31/03/2017: vào làm việc tại viện