Vũ Ngọc Phát

Nghiên cứu viên cao cấp (01/03/2023 - 31/05/2023)

Nơi công tác: Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại:

Email: vnphat AT math.ac.vn

Website

Phòng làm việc: C304

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Vũ Ngọc Phát

01/03 tới 31/05/2023: vào làm việc tại viện

01/10 tới 31/12/2020: vào làm việc tại viện

01/03 tới 31/05/2018: vào làm việc tại viện

01/10 tới 31/12/2012: vào làm việc tại viện

01/09 tới 31/12/2015: vào làm việc tại viện