Vũ Thế Khôi

Nghiên cứu viên chính (01/08/2022 - 30/09/2022)

Nơi công tác: Viện Toán học – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: vtkhoi AT math.ac.vn

Website

Phòng làm việc: C203

Máy lẻ: 122

Thời gian hoạt động của Vũ Thế Khôi

01/08 tới 30/09/2022: vào làm việc tại viện

01/09 tới 31/12/2017: vào làm việc tại viện

01/01 tới 31/05/2014: vào làm việc tại viện