Vũ Thị Hướng

Nghiên cứu viên (01/04/2024 - 30/06/2024)

Nơi công tác: Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại: 0903407123

Email: vthuong AT math.ac.vn

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Vũ Thị Hướng

01/04 tới 30/06/2024: vào làm việc tại viện