Vũ Thị Ngọc Hà

Nghiên cứu viên (01/11/2021 - 31/01/2022)

Nơi công tác: Đại học Bách Khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: ha.vuthingoc AT hust.edu.vn

Website

Phòng làm việc: B302

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Vũ Thị Ngọc Hà

01/11/2021 tới 31/01/2022: vào làm việc tại viện

01/12/2019 tới 29/02/2020: vào làm việc tại viện

01/01 tới 30/04/2017: vào làm việc tại viện