Vũ Thị Ngọc Hà

Nghiên cứu viên (01/12/2019 - 29/02/2020)

Nơi công tác: Đại học Bách Khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: ha.vuthingoc AT hust.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ: 27

Thời gian hoạt động của Vũ Thị Ngọc Hà

01/12/2019 tới 29/02/2020: vào làm việc tại viện

01/01 tới 30/04/2017: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Lý thuyết định tính đối với các phương trình tiến hóa và ứng dụng