Vũ Văn Trường

Nghiên cứu viên (01/07/2019 - 30/09/2019)

Nơi công tác: Đại học Hoa Lư

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: vvtruong.dnb AT moet.edu.vn

Website

Phòng làm việc: B7

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Vũ Văn Trường

01/07 tới 30/09/2019: vào làm việc tại viện