Mouez Dimassi

Nghiên cứu viên cao cấp (14/09/2022 - 11/11/2022)

Nơi công tác: Bordeaux University (France)

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại:

Email: mdimassi AT u-bordeaux.fr

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Mouez Dimassi

14/09 tới 11/11/2022: vào làm việc tại viện

01/09 tới 31/10/2015: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

On spectral theory and spectral shift function for Hamiltonian with oscillating potential