Phùng Hồ Hải

Nghiên cứu viên cao cấp (01/05/2022 - 30/06/2022)

Nơi công tác: Viện trưởng Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại:

Email: phung AT math.ac.vn

Website

Phòng làm việc: B305

Máy lẻ: 169

Thời gian hoạt động của Phùng Hồ Hải

01/05 tới 30/06/2022: vào làm việc tại viện

01/06 tới 21/09/2018: vào làm việc tại viện

01/05 tới 31/08/2017: vào làm việc tại viện

01/03 tới 31/05/2015: vào làm việc tại viện

18/02 tới 18/04/2013: vào làm việc tại viện

01/08 tới 30/09/2012: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

D - modules và một số vấn đề liên quan trong lý thuyết biểu diễn