Tạ Thị Hoài An

Nghiên cứu viên Cao cấp (06/07/2024 - 28/07/2024)

Nơi công tác: Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên Cao cấp

Điện thoại:

Email: tthan AT math.ac.vn

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Tạ Thị Hoài An

06/07 tới 28/07/2024: vào làm việc tại viện

01/10 tới 31/12/2021: vào làm việc tại viện

01/10 tới 31/12/2019: vào làm việc tại viện

01/04 tới 30/06/2017: vào làm việc tại viện

04/09/2014 tới 28/02/2015: vào làm việc tại viện

01/12/2012 tới 30/04/2013: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Lý thuyết Nevanlinna và các vấn đề liên quan