Ban điều hành

I. Ban Điều hành hiện nay:

1. Ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo: Trưởng ban.

2. Ông Lê Tuấn Hoa, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phó Truởng ban.

3. Ông Lê Minh Hà, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán: Ủy viên thường trực.

4. Bà Trịnh Thị Thúy Giang, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán: Ủy viên thư ký.

5. Ông Hồ Tú Bảo, Phó chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán: Ủy viên.

6. Ông Ngô Bảo Châu, Giám đốc khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán: Ủy viên.

7. Ông Nguyễn Hữu Dư, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội: Ủy viên.

8. Ông Phùng Hồ Hải, Viện trưởng Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Ủy viên.

9. Ông Tạ Ngọc Đôn, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ủy viên.

10. Ông Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ủy viên.

11. Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ủy viên.

12. Ông Thái Thuần Quang, Trưởng Khoa Toán, Trường Đại học Quy Nhơn: Ủy viên.

13. Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ủy viên.

14. Ông Ngô Văn Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ủy viên.

15. Ông Đặng Đức Trọng, Trưởng Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP HCM: Ủy viên.

II. Các quyết định về Ban Điều hành:

Quyết định về việc thành lập Ban Điều hành (QĐ số 2078/QĐ-BGDDT ngày 20/05/2011).

Quyết định về việc thay đổi Trưởng ban điều hành (Quyết định số 554/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2012).

Quyết định về việc thay đổi Thành viên Ban điều hành (Quyết định số 1571/QĐ-BGDĐT ngày 25/04/2012Quyết định số 1083/QĐ-BGDĐT ngày 26/03/2013).

Quyết định về việc kiện toàn Ban Điều hành thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 - 2020 (Quyết định số 1982/QĐ-BGDĐT ngày 25/05/2018).

Quyết định về việc thay đổi ủy viên Ban Điều hành thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020 (Quyết định số số 59-QĐ-BGDĐT ngày 08/01/2020)