Ban điều hành CTT

I. Ban Điều hành giai đoạn 2021 -2030: ( QĐ 4036/ QĐ-BGDĐT ngày 27/11/2023)

 1. Ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Trưởng Ban.
 2. Ông Lê Minh Hà Giám đốc điều hành, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán Phó trưởng: Ban thường thực.
 3. Ông Trịnh Xuân Hiếu Vụ trưởng, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường: Phó trưởng ban.
 4. Ông Nguyễn Xuân Thành Vụ trưởng, Vụ Giáo dục Trung học: Ủy viên.
 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ: Ủy viên.
 6. Ông Trần Nam Tú Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường: Ủy viên.
 7. Ông Ngô Văn Thịnh Phó Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch – Tài chính: Ủy viên.
 8. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Phó Vụ trưởng, Vụ Giáo dục Đại học: Ủy viên.
 9. Ông Phạm Tuấn Anh Phó Cục trưởng, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục: Ủy viên.
 10. Ông Nguyễn Hải Thanh Phó Cục trưởng, Cục Hợp tác quốc tế: Ủy viên.
 11. Bà Đặng Thị Oanh Phó Cục trưởng, Cục Công nghệ thông tin: Ủy viên.
 12. Ông Lê Anh Vinh Viện trưởng, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam: Ủy viên.
 13. Ông Ngô Bảo Châu Giám đốc Khoa học, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán: Ủy viên.
 14. Ông Phùng Hồ Hải Viện trưởng Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Ủy viên.
 15. Ông Vũ Hoàng Linh Tổng thư ký Hội Toán học Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Ủy viên.
 16. Ông Phó Đức Tài Trưởng Khoa Toán – Cơ – Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Ủy viên.
 17. Ông Lê Văn Hiện Trưởng Khoa Toán – Tin, Trường Đại học sư phạm Hà Nội: Ủy viên.
 18. Ông Lê Công Trình Trưởng Khoa Toán và Thống kê, Trường Đại học Quy Nhơn: Ủy viên.
 19. Ông Trần Kiêm Minh Trưởng Khoa Toán học, Trường Đại học sư phạm Huế, Đại học Huế: Ủy viên.
 20. Ông Phạm Hoàng Quân Chủ tịch Hội Toán học thành phố Hồ Chí Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn: Ủy viên.
 21. Ông Mai Hoàng Biên Trưởng Khoa Toán – Tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh: Ủy viên.
 22. Ông Trần Nam Dũng Phó Hiệu trưởng, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh: Ủy viên.
 23. Bà Trịnh Thị Thúy Giang Phó Giám đốc, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán: Ủy viên, thư ký.

 II. Ban Điều hành giai đoạn 2010 -2020: 

 1. Ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo: Trưởng ban.
 2. Ông Lê Tuấn Hoa, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phó Truởng ban.
 3. Ông Lê Minh Hà, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán: Ủy viên thường trực.
 4. Bà Trịnh Thị Thúy Giang, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán: Ủy viên thư ký.
 5. Ông Hồ Tú Bảo, Phó chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán: Ủy viên.
 6. Ông Ngô Bảo Châu, Giám đốc khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán: Ủy viên.
 7. Ông Nguyễn Hữu Dư, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội: Ủy viên.
 8. Ông Phùng Hồ Hải, Viện trưởng Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Ủy viên.
 9. Ông Tạ Ngọc Đôn, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ủy viên.
 10. Ông Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ủy viên.
 11. Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ủy viên.
 12. Ông Thái Thuần Quang, Trưởng Khoa Toán, Trường Đại học Quy Nhơn: Ủy viên.
 13. Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ủy viên.
 14. Ông Ngô Văn Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ủy viên.
 15. Ông Đặng Đức Trọng, Trưởng Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP HCM: Ủy viên.

 III. Các quyết định về Ban Điều hành:

 Quyết định về việc thành lập Ban Điều hành (QĐ số 2078/QĐ-BGDDT ngày 20/05/2011).

Quyết định về việc thay đổi Trưởng ban điều hành (Quyết định số 554/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2012).

Quyết định về việc thay đổi Thành viên Ban điều hành (Quyết định số 1571/QĐ-BGDĐT ngày 25/04/2012 và Quyết định số 1083/QĐ-BGDĐT ngày 26/03/2013).

Quyết định về việc kiện toàn Ban Điều hành thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 - 2020 (Quyết định số 1982/QĐ-BGDĐT ngày 25/05/2018).

Quyết định về việc thay đổi ủy viên Ban Điều hành thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020 (Quyết định số số 59-QĐ-BGDĐT ngày 08/01/2020)

Quyết định về việc thành lập Ban điều hành Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030 (Quyết định số 4638/QĐ-BGDĐT)

Quyết định : v/v kiện toàn Ban Điều hành Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2023 ( Quyết định số : 4036/QĐ-BGDĐT ngày 27/11/2023 )