Bồi dưỡng giáo viên THPT chuyên

Năm 2020

Thông báo số 1 Khóa tập huấn giáo viên 2020

Bồi dưỡng giáo viên và học sinh THPT (Miền Bắc và miền Trung)

Thông báo số 2 Khóa tập huấn giáo viên

Quyết định và Danh sách giáo viên tham dự Khóa tập huấn


Bồi dưỡng giáo viên và học sinh THPT (Miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam)

Thông báo số 2 Khóa tập huấn giáo viên

Quyết định và Danh sách giáo viên tham dự Khóa tập huấn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông báo số 1 "Khóa tập huấn Giảng viên năm 2020" khu vực phía Bắc

Thông báo số 2 "Khóa tập huấn Giảng viên năm 2020" khu vực phía Bắc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khóa học nâng cao: “Thống kê nâng cao với phần mềm thống kê R”