Năm 2020

Khóa học nâng cao: “Thống kê nâng cao với phần mềm thống kê R”

Khóa tập huấn Giảng viên năm 2020 khu vực miền Trung - Tây nguyên và miền Nam

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đề tài

- Đề tài “Sử dụng mô hình toán nghiên cứu đánh giá một số khía cạnh trong giáo dục đại học và đề xuất chính sách”, mã số: B2018-VNCCCT-01, do GS. TSKH. Ngô Bảo Châu là chủ nhiệm đề tài. 

Thời gian thực hiện: 24 tháng (Thực hiện từ năm 2018). 

- Đề tài “Xây dựng mô hình toán học tích hợp và phần mềm đánh giá xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, mã số: B2018-VNCCCT-02, do GS. TS. Nguyễn Hữu Dư là chủ nhiệm đề tài. 

Thời gian thực hiện: 24 tháng (Thực hiện từ năm 2018).