Năm 2020

Khóa học nâng cao: “Thống kê nâng cao với phần mềm thống kê R”

Khóa tập huấn Giảng viên năm 2020 khu vực miền Trung - Tây nguyên và miền Nam

Đề tài

- Đề tài “Sử dụng mô hình toán nghiên cứu đánh giá một số khía cạnh trong giáo dục đại học và đề xuất chính sách”, mã số: B2018-VNCCCT-01, do GS. TSKH. Ngô Bảo Châu là chủ nhiệm đề tài. 

Thời gian thực hiện: 24 tháng (Thực hiện từ năm 2018). 

- Đề tài “Xây dựng mô hình toán học tích hợp và phần mềm đánh giá xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, mã số: B2018-VNCCCT-02, do GS. TS. Nguyễn Hữu Dư là chủ nhiệm đề tài. 

Thời gian thực hiện: 24 tháng (Thực hiện từ năm 2018).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm 2022

Đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030:

1. Đề tài "Nghiên cứu về số học của nhóm đại số và không gian thuần nhất trên trường địa phương, toàn cục và trên các mở rộng của chúng", mã số: B2022-CTT-01, do TS. Ngô Thị Ngoan (Trường Đại học Thương mại) là chủ nhiệm đề tài.

Thời gian thực hiện: 24 tháng (Thực hiện từ năm 2022).

2. Đề tài "Nghiên cứu một số các mô hình tổ hợp trong Lý thuyết biểu diễn", mã số: B2022-CTT-02, do TS. Đặng Tuấn Hiệp (Trường Đại học Đà Lạt) là chủ nhiệm đề tài.

Thời gian thực hiện: 24 tháng (Thực hiện từ năm 2022).

3. Đề tài "Nghiên cứu điểm hữu tỷ và đại số trên đường cong và mặt", mã số B2022-CTT-03, do TS. Nguyễn Xuân Thọ (Đại học Bách khoa Hà Nội) là chủ nhiệm đề tài.

Thời gian thực hiện: 24 tháng (Thực hiện từ năm 2022).

4. Đề tài "Nghiên cứu tính bị chặn và ổn định của nghiệm đối với hệ phương trình vi phân phụ thuộc thời gian có chậm", mã số B2022-CTT-04, do TS. Lê Trung Hiếu (Trường Đại học Đồng Tháp) là chủ nhiệm đề tài.

Thời gian thực hiện: 24 tháng (Thực hiện từ năm 2022).

5. Đề tài "Nghiên cứu điều kiện cực trị, tính ổn định nghiệm và phương pháp số cho bài toán điều khiển biên", mã số B2022-CTT-05, do TS. Nguyễn Hải Sơn (Đại học Bách khoa Hà Nội) là chủ nhiệm đề tài.

Thời gian thực hiện: 24 tháng (Thực hiện từ năm 2022).

6. Đề tài "Nghiên cứu tính chất định tính của các bài toán quy hoạch tuyến tính dạng nón", mã số B2022-CTT-06, do TS. Nguyễn Ngọc Luân (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) là chủ nhiệm đề tài.

Thời gian thực hiện: 24 tháng (Thực hiện từ năm 2022).

7. Đề tài "Nghiên cứu phương trình không trơn, tính chính quy và hệ động lực quán tính tựa Newton trong bài toán cân bằng và bài toán tối ưu không trơn", mã số B2022-CTT-07, do TS. Nguyễn Bảo Trân (trường Đại học Quy Nhơn) là chủ nhiệm đề tài.

Thời gian thực hiện: 24 tháng (Thực hiện từ năm 2022).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm 2023

Đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030:

1. Đề tài "Nghiên cứu đánh giá gradient cho một số lớp phương trình đạo hàm riêng trong các không gian Lebesgue tổng quát", mã số B2023-CTT-01, do TS. Trần Minh Phương (Trường Đại học Tôn Đức Thắng) là chủ nhiệm đề tài.

Thời gian thực hiện: 24 tháng (Thực hiện từ năm 2023).

2. Đề tài "Giới hạn nghiệm của họ phương trình kiểu p-Laplace và các phương trình suy rộng", mã số B2023-CTT-02, do TS. Nguyễn Văn Thành (Trường Đại học Quy Nhơn) là chủ nhiệm đề tài.

Thời gian thực hiện: 24 tháng (Thực hiện từ năm 2023).

3. Đề tài "Hệ số Hilbert và hàm Hilbert dưới tác động của các nhiễu của một iđêan", mã số B2023-CTT-03, do TS. Văn Đức Trung (Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế) là chủ nhiệm đề tài.

Thời gian thực hiện: 24 tháng (Thực hiện từ năm 2023).

4. Đề tài "Nghiên cứu tính nội xạ của mô đun và cấu trúc vành liên quan", mã số B2023-CTT-04, do TS. Trần Hoài Ngọc Nhân (Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long) là chủ nhiệm đề tài.

Thời gian thực hiện: 24 tháng (Thực hiện từ năm 2023).

5. Đề tài "Tính ổn định và ổn định vững của một số lớp hệ chuyển mạch có chậm và ứng dụng", mã số B2023-CTT-05, do TS. Lê Văn Ngọc (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) là chủ nhiệm đề tài.

Thời gian thực hiện: 24 tháng (Thực hiện từ năm 2023).

6. Đề tài "Một số bài toán ngược cho phương trình parabolic", mã số B2023-CTT-06, do TS. Nguyễn Thị Ngọc Oanh (Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên) là chủ nhiệm đề tài. 

Thời gian thực hiện: 24 tháng (Thực hiện từ năm 2023).

7. Đề tài "Xấp xỉ nghiệm phương trình vi tích phân ngẫu nhiên với nhân kỳ dị", mã số B2023-CTT-07, do TS. Phan Thị Hương (Học viện Kỹ thuật Quân sự) là chủ nhiệm đề tài.

Thời gian thực hiện: 24 tháng (Thực hiện từ năm 2023).

8. Đề tài "Xấp xỉ phương trình đạo hàm riêng ngẫu nhiên hoặc phụ thuộc tham số bằng mạng neuron sâu và các bài toán có số chiều rất lớn liên quan", mã số B2023-CTT-08, do TS. Nguyễn Văn Kiên (Trường Đại học Giao thông Vận tải) là chủ nhiệm đề tài.

Thời gian thực hiện: 24 tháng (Thực hiện từ năm 2023).

9. Đề tài "Tính chính quy trong giải tích biến phân và ứng dụng", mã số B2023-CTT-09, do TS. Nguyễn Duy Cường (Trường Đại học Cần Thơ) là chủ nhiệm đề tài.

Thời gian thực hiện: 24 tháng (Thực hiện từ năm 2023).

10. Đề tài "Nghiên cứu và phát triển thuật toán cho một lớp các bài toán ra quyết định phi tuyến liên quan đến hành vi con người", mã số B2023-CTT-10, do TS. Tạ Thúy Anh (Trường Đại học Phenikaa) là chủ nhiệm đề tài.

Thời gian thực hiện: 24 tháng (Thực hiện từ năm 2023).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm 2024

1. Đề tài "Mô hình toán học cho dự đoán sự lây truyền của các bệnh truyền nhiễm do biến đổi khí hậu", mã số B2024-CTT-01, do TS. Trần Thị Khiếu (Trường Đại học Văn Lang) là chủ nhiệm đề tài.

Thời gian thực hiện: 24 tháng (Thực hiện từ năm 2024).

2. Đề tài "Cấu trúc nhóm nhân của đại số đường đi Leavitt", mã số B2024-CTT-02, do TS. Huỳnh Việt Khánh (Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh) là chủ nhiệm đề tài.

Thời gian thực hiện: 24 tháng (Thực hiện từ năm 2024).

3. Đề tài "Tính chất định tính của một số bài toán bất đẳng thức biến phân vi phân và ứng dụng", mã số B2024-CTT-03, do ThS. Võ Minh Tâm (Trường Đại học Đồng Tháp) là chủ nhiệm đề tài.

Thời gian thực hiện: 24 tháng (Thực hiện từ năm 2024).

4. Đề tài "Một số khía cạnh hình học và giải tích của các nhóm vô hạn", mã số B2024-CTT-04, do TS. Nguyễn Thanh Hoàng (Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng) là chủ nhiệm đề tài.

Thời gian thực hiện: 24 tháng (Thực hiện từ năm 2024).

5. Đề tài "Một số vấn đề về giải số phương trình vi phân ngẫu nhiên có hệ số không Lipschitz", mã số B2024-CTT-05, do ThS. Lương Đức Trọng (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) là chủ nhiệm đề tài.

Thời gian thực hiện: 24 tháng (Thực hiện từ năm 2024).

6. Đề tài "Dáng điệu tiệm cận của một số luồng Navier-Stokes với nhiễu ngẫu nhiên", mã số B2024-CTT-06, do TS. Bùi Kim My (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2) là chủ nhiệm đề tài.

Thời gian thực hiện: 24 tháng (Thực hiện từ năm 2024).

7. Đề tài "Một số khía cạnh tính toán hình thức của vành đa thức và ứng dụng vào mã đại số", mã số B2024-CTT-07, do TS. Võ Ngọc Thiệu (Trường Đại học Tôn Đức Thắng) là chủ nhiệm đề tài.

Thời gian thực hiện: 24 tháng (Thực hiện từ năm 2024).

8. Đề tài "Một số thuật toán hữu hiệu cho phương pháp không lưới thích nghi RBF-FD giải phương trình đạo hàm riêng", mã số B2024-CTT-08, do NCS. Ngô Mạnh Tưởng (Đại học Thái Nguyên) là chủ nhiệm đề tài.

Thời gian thực hiện: 24 tháng (Thực hiện từ năm 2024).

9. Đề tài "Nghiên cứu lựa chọn và khai thác các mô hình thống kê toán học trong phân tích dữ liệu khoa học xã hội", mã số B2024-CTT-09, do TS. Nguyễn Thị Hà Phương (Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng) là chủ nhiệm đề tài.

Thời gian thực hiện: 24 tháng (Thực hiện từ năm 2024).

10. Đề tài "Một số vấn đề về hệ động lực, tối ưu phi tuyến và ứng dụng", mã số B2024-CTT-10, do TS. Trần Ngọc Nguyên (Trường Đại học Quy Nhơn) là chủ nhiệm đề tài.

Thời gian thực hiện: 24 tháng (Thực hiện từ năm 2024).