Báo cáo mời Tiểu ban

1. Đại số - Lý thuyết số - Hình học - Tôpô

- Đỗ Việt Cường (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN)
      A fundamental lemma for metaplectic correspondence

- Nguyễn Hồng Đức (TT Toán học ứng dụng Basque, Tây Ban Nha)
      Cohomology of contact loci and floer cohomology

- Lê Minh Hà (Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán & Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN)
      The division functor by F(1) and applications

- Đặng Tuấn Hiệp (Trường ĐH Đà Lạt)
      Enumerative Geometry and related problems

- Nguyễn Ngọc Hưng (ĐH Akron, Ohio, Mỹ)
      Lý thuyết đặc trưng của các nhóm hữu hạn

- Phạm Hùng Quý (Trường ĐH FPT)
      On the ideal theory of F-singularities

- Nguyễn Duy Tân (Viện Toán học - VHLKH&CNVN)
      Massey products in Galois cohomology

2. Giải tích

- Nguyễn Thiệu Huy (Trường ĐH Bách khoa HN)
      Asymptotic behavior of certain navier-stokes flows on unbounded domains

- Lương Đăng Kỳ (Trường ĐH Quy Nhơn)
      New Hardy spaces of Musielak-Orlicz type and some related problems

- Phùng Văn Mạnh (Trường ĐH Sư phạm HN)
      Polynomial interpolation on algebraic curves in C^2

- Ninh Văn Thu (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN)
      On the real hypersurface of infinite type in C^n

- Nguyễn Huy Tuấn (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGTpHCM)
      On some inverse problems with random data and open problems

3. Phương trình vi phân và Hệ động lực

- Ngô Quốc Anh (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN)
       Phương trình elllipic bậc cao

- Nguyễn Văn Đức (Trường ĐH Vinh)
      Backward semi-linear parabolic equations with time-dependent coefficients and locally Lipschitz source

- Phan Quốc Hưng (Trường ĐH Duy Tân)
      Some Liouville-type theorems for nonlinear parabolic equation involving the p-Laplacian

- Võ Hoàng Hưng (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGTpHCM)
      On generalized principal eigenvalues for nonlocal operators and applications

- Đoàn Thái Sơn (Viện Toán học - VHLKH&CNVN)
      Nonautonomous Bifurcation Theory

4. Toán rời rạc và Cơ sở toán học của Tin học

- Phan Dương Hiệu (ĐH Limoges và ENS Paris, Pháp)
       Advanced Cryptographic Primitives

- Hà Minh Hoàng (Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN)
      Matheuristics for several vehicle routing problems

- Nguyễn Việt Hưng (ĐH Paris 6, Pháp)
      The Maximum problem: formulations and solutions

- Bùi Thu Lâm (HV Kỹ thuật Quân sự) 
      A cooperative co-evolutionary approach for solving multi-objective optimization problems

- Lê Chí Ngọc (Trường ĐH Bách khoa HN)
      Some Graph Theoretical Optimization Problems and Applications

- Trần Đan Thư (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGTpHCM)
      Các đẳng thức trên tập thô và Ước lượng độ phức tạp kích thước

5. Tối ưu và Tính toán Khoa học

- Hans Georg Bock (ĐH Heidelberg, Đức)
       Nonlinear Mixed-Integer Optimal Open and Closed Loop Control of Processes with Uncertainties

- Nguyễn Huy Chiêu (Trường ĐH Vinh)
      Coderivative of Set-valued Mappings with Some Applications

- Nguyễn Định (Trường ĐH Quốc tế - ĐHQGTpHCM)
      Đối ngẫu của bài toán tối ưu vectơ: Cách tiếp cận theo ánh xạ nhiễu

- Đinh Thế Lục (TT Tin học và Tính toán - VHLKH&CNVN)
      Xin rút báo cáo

- Phạm Tiến Sơn (Trường ĐH Đà Lạt)
      Tangencies and Polynomial Optimization

- Nguyễn Minh Tùng (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGTpHCM).
      Higher-Order Karush-Kuhn-Tucker Conditions in Nonsmooth Optimization

6. Xác suất - Thống kê

- Nguyễn Thanh Diệu (Trường ĐH Vinh)
      Long time behaviour of epidemic sir models in random environment

- Nguyễn Tiến Dũng (Trường ĐH FPT)
      Densities, tail probabilities and probability approximations

- Phạm Hải Hà (Trường ĐH Ngân hàng TpHCM)
      On a bivariate failure time model in reliability

- Phạm Việt Hùng (Viện Toán học - VHLKH&CNVN)
      Universality of the nodal length of bivariate random trigonometric polynomials

- Trần Minh Ngọc (ĐH Sydney, Úc)
      Speeding up MCMC by data subsampling for Big Data

- Nguyễn Thịnh (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN)
      On some problems of random operator, generalized random operator and abstract random operator

- Phạm Huy Tùng (ĐH Melbourne, Úc)
     Xin rút báo cáo

7. Ứng dụng Toán học

- Hồ Tú Bảo (Viện nghiên cứu cao cấp về Toán & Viện John von Neumann)
      Về ứng dụng toán học trong y học và sinh học

- Hoàng Nam Dũng (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN)
      Bài toán tìm đường bay tối ưu trong hàng không

- Nguyễn Xuân Hùng (Trường ĐH Công nghệ TpHCM)
      Topology optimization based on polygons and applications

- Nguyễn Minh Quân (Trường ĐH Quốc tế - ĐHQG TpHCM)
      Soliton dynamics and the universality of pulse collision-induced dynamics in perturbed coupled PDEs

- Lê Hoàng Sơn (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN)
      Evaluating Customers’ Satisfaction through Human Emotion Analysis from Video Images

- Mai Đức Thành (Trường ĐH Quốc tế - ĐHQGTpHCM)
      Shallow water equations with discontinuous topography and temperature gradient

- Đỗ Đức Thuận (Trường ĐH Bách khoa HN)
      Discrete singular systems and applications

8. Giảng dạy và Lịch sử Toán học

- Đỗ Tiến Đạt (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam)
       Về chương trình môn Toán trong chương trình giáo dục phổ thông mới

- Lê Tuấn Hoa (Viện Toán học - VHLKH&CNVN) và Hà Huy Khoái (Trường ĐH Thăng Long) 
      Buổi đầu của Toán học Việt Nam hiện nay và sự ra đời của hai viện Toán

- Nguyễn Khắc Minh (Tạp chí Pi)
       Vai trò của Tạp chí phổ biến và truyền bá kiến thức, văn hoá Toán học trong giảng dạy và học tập môn Toán ở nhà trường phổ thông

- Lê Anh Vinh (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam)
       Giúp trẻ nhỏ yêu thích học Toán

- Alexei Volkov (ĐHQG Tsing Hua, Đài Loan)
      Didactical elements in mathematical treatises: The case of traditional Vietnamese mathematics

Ngoài ra, GS. TSKH. Đỗ Đức Thái sẽ chủ trì Một ngày bàn tròn về Giảng dạy Toán học theo Chương trình mới .