Thông tin chung

Thông báo số 2: https://drive.google.com/file/d/1xH_h8F0Swn2GHJpRswytRiPP4WH4lvQO/view

Thời gian: 07:00:14/08/2018 đến 12:00:18/08/2018

Địa điểm: Trường ĐH Thông tin Liên lạc, TP. Nha Trang, Việt Nam

Các đơn vị đồng tổ chức: Hội Toán học Việt Nam, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Trường ĐH Thông tin Liên lạc, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, Viện Toán học. 

Các đơn vị tài trợ chính: Chương trình Trọng điểm quốc gia Phát triển toán học, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Mục đích: Đại hội Toán học Việt Nam là hoạt động khoa học lớn nhất của cộng đồng toán học Việt Nam; là sự kiện quan trọng của Hội Toán học Việt Nam với quy mô toàn quốc diễn ra 5 năm một lần. Đại hội là diễn đàn để các nhà nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy toán cả nước trình bày những kết quả khoa học của mình trong vòng 5 năm gần đây. Đây cũng là dịp để cộng đồng toán học trao đổi, thảo luận về những vấn đề thời sự cấp thiết trong phát triển Toán học của đất nước.

Năm nay, Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ IX (bao gồm hai phần: Hội nghị khoa học và Đại hội đại biểu Hội Toán học Việt Nam) sẽ diễn ra tại Nha Trang.

Hội nghị khoa học của Đại hội sẽ bao gồm các phiên toàn thể và 8 tiểu ban. Sẽ có 7 báo cáo mời tại phiên toàn thể; 5-7 báo cáo mời cùng các báo cáo khoa học (15 phút) tại mỗi tiểu ban. Tại mỗi tiểu ban, mỗi đại biểu chỉ được có tối đa 1 báo cáo. Tất cả các báo cáo phải được Ban Chương trình duyệt và chấp thuận.

Ngôn ngữ chính thức của Đại hội: Ngôn ngữ sử dụng trong thời gian diễn ra Đại hội là tiếng Việt và tiếng Anh. Tuy nhiên, tất cả các báo cáo toàn văn được lựa chọn để in trong Tuyển tập công trình Đại hội đều cần được trình bày bằng tiếng Anh để có thể trao đổi Quốc tế.

Ban Tổ chức

 1. Nguyễn Hữu Dư, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN (Trưởng ban)
 2. Nguyễn Như Thắng, Trường ĐH Thông tin Liên lạc (Đồng Trưởng ban)
 3. Lê Minh Hà, Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (Đồng Trưởng ban)
 4. Phùng Hồ Hải, Viện Toán học - VHLKH&CNVN (Phó Trưởng ban)
 5. Phạm Thế Long, HV Kỹ thuật Quân sự (Phó Trưởng ban)
 6. Kiều Phương Chi, Trường ĐH Vinh
 7. Nguyễn Đình Công, Viện Toán học - VHLKH&CNVN
 8. Đinh Thanh Đức, Trường ĐH Quy nhơn
 9. Trịnh Thị Thúy Giang, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
 10. Lê Xuân Hùng, Trường ĐH Thông tin Liên lạc
 11. Nguyễn Thị Lê Hương, Hội Toán học Việt Nam
 12. Vũ Hoàng Linh, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN
 13. Tạ Lê Lợi, Trường ĐH Đà Lạt
 14. Lê Thị Thanh Nhàn, Trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên
 15. Phạm Hoàng Quân, Trường ĐH Sài gòn
 16. Lê Quang Thủy, Trường ĐH Bách khoa HN
 17. Lê Văn Thuyết, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế
 18. Trịnh Tuân, Trường ĐH Điện lực

Ban Chương trình

 1. Lê Tuấn Hoa, Viện Toán học - VHLKH&CNVN (Trưởng ban)
 2. Phạm Kỳ Anh, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN
 3. Hồ Tú Bảo, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán & Viện John von Neumann
 4. Ngô Bảo Châu, ĐH Chicago & Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán
 5. Đinh Dũng, Viện Công nghệ Thông tin - ĐHQGHN
 6. Phan Thị Hà Dương, Viện Toán học - VHLKH&CNVN
 7. Đinh Nho Hào, Viện Toán học - VHLKH&CNVN
 8. Nguyễn Hữu Việt Hưng, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN
 9. Nguyễn Thiệu Huy, Trường ĐH Bách khoa HN
 10. Phan Quốc Khánh, Trường ĐH Quốc tế - ĐHQGTpHCM
 11. Hà Huy Khoái, Trường ĐH Thăng Long
 12. Ngô Hoàng Long, Trường ĐH Sư phạm HN
 13. Nguyễn Văn Quảng, Trường ĐH Vinh
 14. Nguyễn Duy Thái Sơn, Trường ĐH Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
 15. Đỗ Đức Thái, Trường ĐH Sư phạm HN
 16. Đặng Hùng Thắng, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN
 17. Đặng Đức Trọng, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGTpHCM
 18. Ngô Việt Trung, Viện Toán học - VHLKH&CNVN
 19. Nguyễn Đông Yên, Viện Toán học - VHLKH&CNVN

Ban Tổ chức địa phương

 1. Nguyễn Như Thắng, Trường ĐH Thông tin Liên lạc (Trưởng ban)
 2. Lê Xuân Hùng, Trường ĐH Thông tin Liên lạc

Ban Chương trình các Tiểu ban

 1. Đại số - Lý thuyết số - Hình học - Tôpô
  - Nguyễn Hữu Việt Hưng (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN – Đồng Trưởng TB)
  - Ngô Việt Trung (Viện Toán học - VHLKH&CNVN – Đồng Trưởng TB)
  - Bùi Xuân Hải (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGTpHCM)
  - Tạ Lê Lợi (Trường ĐH Đà Lạt)
  - Nguyễn Quốc Thắng (Viện Toán học - VHLKH&CNVN)
 2. Giải tích
  - Đinh Dũng (Viện Công nghệ Thông tin - ĐHQGHN – Đồng Trưởng TB)
  - Đỗ Đức Thái (Trường ĐH Sư phạm HN – Đồng Trưởng TB)
  - Phạm Hoàng Hiệp (Viện Toán học - VHLKH&CNVN)
  - Vũ Ngọc Phát (Viện Toán học - VHLKH&CNVN)
  - Đặng Đức Trọng (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGTpHCM)
 3. Phương trình vi phân và Hệ động lực
  - Đinh Nho Hào (Viện Toán học - VHLKH&CNVN – Đồng Trưởng TB)
  - Nguyễn Thiệu Huy (Trường ĐH Bách khoa HN – Đồng Trưởng TB)
  - Cung Thế Anh (Trường ĐH Sư phạm HN)
  - Phạm Hữu Anh Ngọc (Trường ĐH Quốc tế - ĐHQGTpHCM)
  - Nguyễn Huy Tuấn (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGTpHCM)
 4. Toán rời rạc và Cơ sở toán học của Tin học
  - Hồ Tú Bảo (Viện J. Von Neumann - ĐHQGTpHCM – Đồng Trưởng TB)
  - Phan Thị Hà Dương (Viện Toán học - VHLKH&CNVN – Đồng Trưởng TB)
  - Nguyễn Xuân Hoài (Trường ĐH Hà Nội)
  - Bùi Thu Lâm (HV Kỹ thuật Quân sự)
  - Trần Đan Thư (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGTpHCM)
 5. Tối ưu và Tính toán Khoa học
  - Phan Quốc Khánh (Trường ĐH Quốc tế - ĐHQGTpHCM – Đồng Trưởng TB)
  - Nguyễn Đông Yên (Viện Toán học - VHLKH&CNVN – Đồng Trưởng TB)
  - Trương Xuân Đức Hà (Viện Toán học - VHLKH&CNVN)
  - Đinh Thế Lục (TT Tin học và Tính toán - VHLKH&CNVN)
  - Lê Dũng Mưu (Trường ĐH Thăng Long)
  - Nguyễn Năng Tâm (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2).
 6. Xác suất - Thống kê
  - Ngô Hoàng Long (Trường ĐH Sư phạm HN – Đồng Trưởng TB)
  - Nguyễn Văn Quảng (Trường ĐH Vinh – Đồng Trưởng TB)
  - Trần Lộc Hùng (Trường ĐH Tài chính - Marketing)
  - Nguyễn Xuân Long (ĐH Michigan, Mỹ)
  - Trần Minh Ngọc (ĐH Sydney, Úc)
  - Hồ Đăng Phúc (Viện Toán học - VHLKH&CNVN)
  - Đặng Hùng Thắng (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN).
 7. Ứng dụng Toán học
  - Phạm Kỳ Anh (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN – Đồng Trưởng TB)
  - Đặng Đức Trọng (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGTpHCM – Đồng Trưởng TB)
  - Đặng Quang Á (TT Tin học và Tính Toán, VHLKH&CNVN)
  - Vũ Hoàng Linh (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN)
  - Phạm Thế Long (HV Kỹ thuật Quân sự).
 8. Giảng dạy và Lịch sử Toán học 
  - Hà Huy Khoái (Trường ĐH Thăng Long – Đồng Trưởng TB)
  - Nguyễn Duy Thái Sơn (Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng – Đồng Trưởng TB)
  - Lê Anh Vinh (Viện Khoa học Giáo dục)
  - Trần Nam Dũng (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGTpHCM)
  - Tạ Duy Phượng (Viện Toán học - VHLKH&CNVN
  )