Tài trợ

Ban Tổ chức Đại hội sẽ tìm nguồn kinh phí để hỗ trợ một phần chi phí đi lại, ăn ở cho một số nhà nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy toán, ưu tiên các nhà toán học trẻ có công trình được báo cáo tại Đại hội.

Thời hạn đăng ký và nộp hồ sơ tài trợ: Trước 30/06/2018.

Thời hạn thông báo kết quả tài trợ: Trước 15/07/2018.

Hướng dẫn đăng ký tài trợ:

  1. Hoàn thiện form đăng ký tại:http://viasm.edu.vn/hdkh/dhthtq2018?userkey=dang-ky-tham-du
  2. Nộp hồ sơ về email dhthtq2018@viasm.edu.vn. Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin đăng ký tài trợ (Tải mẫu tại đây);

+ CV;

+ Nếu đối tượng đăng ký là sinh viên, nộp thêm Bảng điểm và Thư giới thiệu.