Chương trình

1. Hội nghị Toán học toàn quốc lần thứ IX

2. Đại hội đại biểu Hội Toán học Việt Nam:
Thời gian: Sáng 15/8/2018
Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật trên website của Hội Toán học Việt Nam: http://vms.org.vn/

3. Các hoạt động khoa học khác
GS. TSKH. Đỗ Đức Thái sẽ chủ trì Một ngày bàn tròn về Giảng dạy Toán học theo Chương trình mới. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật sau.