Hình học không giao hoán và Topo

Chủ nhiệm đề tài: Alexander S.Mishchenko

Thời gian làm việc: 01/12/2015 - 29/02/2016

Các thành viên:
  1. Đỗ Ngọc Diệp - Viện Toán học – Viện HLKH&CN VN
  2. Alexander S.Mishchenko - Đại học Lomonosov Moscow State
  3. Sharygin Georgij I - Moscow State Lomonosov University
  4. Popelensky Theodor Yu - Đại học Moscow State Lomonosov
  5. Manuilov Vladimir M - Đại học Moscow State Lomonosov
Các Hoạt động của Nhóm: