Ổn định và điều khiển hệ động lực

Chủ nhiệm đề tài: Vũ Ngọc Phát

Thời gian làm việc: 01/09/2015 - 31/12/2015

Các thành viên:
  1. Lê Hải Yến - Viện Toán học, VAST
  2. Nguyễn Trường Thanh - Đại học Mỏ – Địa chất
  3. Vũ Ngọc Phát - Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam
Các Hoạt động của Nhóm:
  1. Sự ổn định của các hệ liên kết: một cách tiếp cận lý thuyết đồ thị