Tôpô Đại số

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Việt Hưng (HĐKH Nhiệm kỳ 2014 - 2018)

Thời gian làm việc: 01/08/2015 - 31/12/2015

Các thành viên:
  1. Lionel Schwartz (nhiệm kỳ 2014 -2018) - Đại học Paris 13, Pháp
  2. Nguyễn Hữu Việt Hưng (HĐKH Nhiệm kỳ 2014 - 2018) -
  3. Lê Minh Hà - Giám đốc điều hành, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
  4. Ngô Anh Tuấn - ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội
  5. Jean Lannes - Đại học Paris Diderot (Paris 7)
  6. Võ Thị Như Quỳnh - ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội
  7. Nguyễn Thế Cường - Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach
Các Hoạt động của Nhóm:
  1. Mini-course: Homology decompositions and applications