Phương pháp đồng điều trong đại số, hình học và tổ hợp

Chủ nhiệm đề tài: Hà Huy Tài

Thời gian làm việc: 01/03/2016 - 31/07/2016

Các thành viên:
 1. Ngô Việt Trung (nhiệm kỳ 2014 -2018) - Viện Toán học, VAST
 2. Frank-Olaf Schreyer - Đại học Saarland
 3. Adam Van Tuyl - McMaster University Hamilton
 4. Hà Minh Lam - Viện Toán học, VAST
 5. Cao Huy Linh - Đại học Sư phạm - Đại học Huế
 6. Vũ Quang Thanh - University of Nebraska-Lincoln
 7. Lê Đình Nam - Đại học Bách Khoa Hà Nội
 8. Bernd Ulrich - Đại học Purdue, Mỹ
 9. Nguyễn Đăng Hợp - Viện Toán học, VAST
 10. Nguyễn Công Minh - Đại học Sư phạm Hà Nội
 11. Nguyễn Phụ Hoàng Lân - ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội
 12. Selvi Beyarslan - Tulane University
 13. Juergen Herzog -
 14. Claudia Polini - Đại học Notre Dame, USA
 15. Đỗ Trọng Hoàng - Viện Toán học, VAST
 16. Hà Huy Tài - Đại học Tulane
 17. Marc Chardin - Université Pierre et Marie Curie
 18. Nguyễn Chánh Tú - Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng
Các Hoạt động của Nhóm: