Probability: Random polynomials and random matricses

Chủ nhiệm đề tài: Vũ Hà Văn

Thời gian làm việc: 04/07/2016 - 01/09/2016

Các thành viên:
  1. Vũ Hà Văn - Đại học Yale, Mỹ
  2. Nguyễn Hữu Hội - The Ohio State University
  3. Đỗ Quang Yên - The University of Virginia
  4. Nguyễn Hoàng Oanh - Yale University
  5. Trần Vĩnh Linh - Trường ĐH Quốc tế - ĐHQG TP HCM
Các Hoạt động của Nhóm: