Giải tích biến phân và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Đông Yên

Thời gian làm việc: 01/01/2015 - 30/06/2015

Các thành viên:
  1. Phạm Duy Khánh - ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh
  2. Nguyễn Đông Yên - Viện Toán học-Viện KH &CN Việt Nam
  3. Hoàng Ngọc Tuấn - Đại học Sư phạm Hà Nội 2
  4. Nguyễn Thái An - ĐH Duy Tân
  5. Marc Lassonde - Đại học Antilles et de la Guyane
  6. Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam
  7. Nguyễn Thành Quí - Đại học Cần Thơ
Các Hoạt động của Nhóm: