Lý thuyết định tính đối với các phương trình tiến hóa và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thiệu Huy

Thời gian làm việc: 01/01/2017 - 30/04/2017

Các thành viên:
  1. Nguyễn Thiệu Huy - Đại học Bách Khoa Hà Nội
  2. Vũ Thị Ngọc Hà - Đại học Bách Khoa Hà Nội
  3. Trịnh Viết Dược - ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội
Các Hoạt động của Nhóm: