Bài giảng đại chúng: AI nào cho Việt Nam?

Địa điểm: Hội Trường Tầng 3, Tòa nhà B1 Đại học Bách khoa Hà Nội.

Báo cáo viên: Hồ Tú Bảo

Thời gian: 09:00 - 11:00 Thứ Tư, 29/08/2018

Tóm tắt:

Abstract: download tại đây

Trong phần đầu chúng tôi tóm tắt lại những nội dung cơ bản và tình hình phát triển của AI nói chung. Trong phần sau, dựa trên mục tiêu phát triển đất nước và tình hình phát triển AI ở Việt Nam, chúng tôi chia sẻ một số ý kiến về việc chúng ta cần và nên chú trọng vào những lĩnh vực nào của AI trong bối cảnh Việt Nam thời chuyển đổi số.

Bài giảng đại chúng thuộc Tuần lễ Khoa học dữ liệu. chi tiết xem tại: http://viasm.edu.vn/hdkh/data-science-week