Bài giảng đại chúng "How Artificial Intelligence and Deep Learning is Changing Medicine?"

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Prof. Jean-Daniel Zucker

Thời gian: 14:00 - 15:30 Thứ Sáu, 26/04/2019

Tóm tắt:

Dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligent-AI) được dự đoán sẽ thay đổi việc chữa trị cũng như mối quan hệ giữa bệnh nhân và bác sỹ. Ngoài việc số hóa dữ liệu bệnh án, trí tuệ nhân tạo nói chung, và ngành học sâu nói riêng đã sẵn sàng để thể hiện ảnh hưởng của mình trong tương lại ngắn. Cơ sở cho những dự đoán này đến từ các yếu tố như các cảm biến thông minh (giúp thu thập dữ liệu môi trường cũng như tình trạng cơ thể), việc giải mã toàn bộ chuỗi gen (ví dụ genomics and metagenomics), sự phát triển của công nghệ lưu trữ dữ liệu cũng như sức mạnh tính toán. Một trong những xu hướng trong điều trị hiện nay là việc cá nhân hóa quy trình điều trị với các chẩn đoán bệnh chính xác, cụ thể hơn. Cuộc cách mạng này hy vọng sẽ mang lại những kết quả khả quan trong điều trị, nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều câu hỏi cho các bác sĩ (độ tin tưởng, chính xác của các thuật toán..), các nhà nghiên cứu (tính khách quan, đạo đức, thống kê…) và cả bệnh nhân (tin tưởng, trách nhiệm, tuân thủ). Trong bối cảnh các quy định mới (RPGD) mới nổi về tính minh bạch và khách quan của các thuật toán, hiểu được những điểm mạnh cũng như hạn chế của chúng là điều cần thiết cho các bác sĩ, nhà nghiên cứu và tất cả bệnh nhân.

Về diễn giả: xuất phát điểm là một kỹ sư hàng không, Giáo sư Jean-Daniel Zucker đã hoàn thành bằng Thạc sĩ về Trí tuệ nhân tạo (AI) cho ngành khoa học sự sống vào năm 1986, sau đó ông làm việc ba năm ở Mỹ với tư cách là kỹ sư và sau đó là Phó chủ tịch viện nghiên cứu và phát triển của một spinoff tại Trung tâm y tế New England (Boston, Hoa Kỳ). Sau khi có bằng Thạc sĩ thứ hai về Trí tuệ nhân tạo tại Đại học Paris 6 năm 1992, ông đã nhận được bằng Tiến sĩ (Paris, 6) về Machine Learning năm 1996 và trở thành Phó giáo sư cùng năm. Năm 2002, ông được bổ nhiệm làm Giáo sư Trí tuệ Nhân tạo tại Đại học Paris 13. Ông cũng là người đồng sáng lập phòng thí nghiệm LIM & BIO về tin học y tế và tin sinh học tại Đại học Paris 13. Năm 2007, ông trở thành giáo sư nghiên cứu tại IRD, Viện phát triển bền vững của Pháp. Trong 5 năm qua, ông giữ chức vụ giám đốc trung tâm UMMISCO, cơ quan có sự hợp tác chặt chẽ với IRD, Đại học Sorbonne và USTH. Ngoài ra, ông còn lãnh đạo nhóm INTEGROMICS tại University Hospital Institute (IHU) về các bệnh về tim mạch và dinh dưỡng (ICAN). Nghiên cứu của ông tập trung vào trí tuệ nhân tạo, học máy trong mối quan hệ với mô hình hóa các hệ thống phức tạp và phân tích dự đoán đa chiều, áp dụng giải quyết các bài toán về sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về tim mạch. Ông là đồng tác giả của hơn 250 bài báo và hội thảo. Ông đã tham gia giảng dạy các khóa học về trí tuệ nhân tạo và khai thác dữ liệu tại một số trường đại học ở Pháp (Đại học Sorbonne, UP13) và nước ngoài (USTH, Việt Nam), nơi ông công tác trong năm năm vừa qua. Ông đã hướng dẫn 24 nghiên cứu sinh, 20 người trong số họ đã bảo vệ, đồng thời là giám đốc Chương trình Tiến sĩ Quốc tế về Mô hình hóa các Hệ thống phức tạp của IRD và SU. Ông cũng là đồng tác giả của cuốn sách " Abstraction in Artificial Intelligence and Complex Systems" xuất bản năm 2013.

Đăng ký tham dự tại: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTBVGm1eiubLCWc6vCe1FD332na9AI0Ptjpr7JHYqY061KQQ/viewform