Bài giảng đại chúng: “Liệu Toán học có thể mang đến những mô hình có lợi cho xã hội?”

Địa điểm: Hội trường C2

Báo cáo viên: GS. N. Koblitz (Đại học Washington)

Tóm tắt:

Tóm tắt:

Khi toán học ngày càng được sử dụng rộng rãi để phân tích số liệu và mô hình hóa các vấn đề xã hội và khoa học, việc phân tích một cách kỹ lưỡng những ứng dụng của toán học dần trở nên quan trọng.

Đôi khi lợi ích lớn nhất mà một nhà toán học mang lại là việc phổ biến kiến thức về những hạn chế của mô hình toán học và phân tích dữ liệu – những điều toán học không thể làm được. Tôi sẽ đưa ra một số ví dụ từ kinh nghiệm của bản thân và mô tả sự thất bại của mô hình toán học “Chữ ký số an toàn khả chứng”.

Đồng thời tôi sẽ mô tả một nghĩa hoàn toàn khác biệt trong đó mô hình tư duy toán học mang lại giá trị vô cùng to lớn cho xã hội. Điều này xuất phát từ Toán học lý thuyết, cũng như Toán ứng dụng và liên quan tới văn hóa của lối suy nghĩ hà khắc và sự tự do thành kiến hơn là tới bất kỳ ứng dụng trực tiếp nào của Toán học để mô hình hóa những vấn đề quan trọng chưa được giải quyết mà xã hội đang đối mặt.”

VIASM đề nghị các đồng nghiệp có dự định tham gia sớm đăng ký theo mẫu ở dưới.

Hạn đăng ký tham gia: Thứ 4 ngày 12/12/2012.