Bài giảng đại chúng: “Tranh ảnh và các câu chuyện từ Toán học”

Địa điểm: Hội trường C2

Báo cáo viên: GS. G. M. Ziegler (Đại học Freie, Berlin)

Tóm tắt:

Tóm tắt:

Như chúng ta đều biết mỗi bức tranh đáng giá hàng ngàn chữ. Và thực vây, “Quyển sách mà không có tranh hay hội thoại thì có giá trị gì?” Đó là câu hỏi của Alice trong một quyển sách thiếu nhi nổi tiếng được viết bởi một nhà toán học không nổi tiếng lắm.

Trong bài giảng sẽ trình chiếu ít nhất 10 bức tranh và kèm theo đó là ít nhất 10 từ bình luận. Các bức hình được lấy từ các viện bảo tàng, từ nghiên cứu Toán học, từ các họa sĩ và cả từ báo chí. Mỗi một bức tranh sẽ kể về một câu chuyện, và trong bài giảng này các bức tranh sẽ được sử dụng như một công cụ để kể về các câu chuyện: câu chuyện từ Toán, về Toán và về các nhà toán học.

Bài giảng sẽ thú vị đối với các nhà nghiên cứu, giảng dạy Toán học cũng như thầy giáo Toán và sinh viên Toán.

Mời tất cả những ai quan tâm đăng kí tham dự.

Hạn đăng ký tham gia: Thứ 6 ngày 8/3/2013.