Hội thảo về Thuật toán, Tối ưu và Máy học trong môi trường động (Algorithms, Optimization, and Learning in Dynamics Environments - AOL 2019)

Hội thảo về Thuật toán, Tối ưu và Máy học trong môi trường động (Algorithms, Optimization, and Learning in Dynamics Environments - AOL 2019) đã diễn ra tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  từ ngày 04-06/03/2019 và tại Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán ngày 07/03/2019.

aol2019-1.JPG

Hội thảo có sự tham gia của 15 nhà khoa học đến từ Pháp, Nhật và khoảng 35 nhà khoa học từ nhiều viện nghiên cứu và trường đại học trên cả nước với 6 bài giảng mời và 16 báo cáo được trình bày liên quan đến nhiều chủ đề về thuật toán, tối ưu, máy học cũng như các ứng dụng. Một số vấn đề quan trọng đã được đề cập đến như các thuật toán trên đồ thị động và mạng lưới, các bài toán tối ưu, các vấn đề liên quan đến quản trị rủi ro, tối ưu điều khiển, các phương pháp máy học như học sâu, Bayes, các ứng dụng như bài toán tối ưu hệ thống thu gom rác thải, hệ thống nhận dạng tài khoản mạng xã hội giả mạo, bài toán về chất lượng hệ thống thủy nông lưu vực sông Hồng, phân tích dữ liệu y khoa.