Ban Giám đốc Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán nhiệm kỳ 2018-2021

Tháng 02/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bổ nhiệm Ban Giám đốc Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) nhiệm kỳ 2018-2021 gồm:
- Giám đốc Khoa học: GS Ngô Bảo Châu – Giáo sư Đại học Chicago, Giám đốc Khoa học của VIASM từ 1/3/2011 (bổ nhiệm lại)
- Giám đốc Điều hành: PGS. TS. Lê Minh Hà – Trưởng Khoa Toán-Cơ- Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
- Phó Giám đốc: TS. Trịnh Thị Thúy Giang – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.

anhvien1.jpg

GS. TS. Nguyễn Hữu Dư – Giám đốc Điều hành VIASM nhiệm kỳ 2014-2017 đã hết nhiệm kỳ công tác và trở lại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN làm công tác chuyên môn. TS. Nguyễn Thị Lê Hương – Phó Giám đốc VIASM nhiệm kỳ 2014-2017 nghỉ hưu theo chế độ và tiếp tục tham gia Ban biên tập Tạp chí Pi (thuộc Hội toán học Việt Nam).
Viện nghiên cứu cao cấp về Toán trân trọng cảm ơn GS. TS. Nguyễn Hữu Dư và TS. Nguyễn Thị Lê Hương vì những đóng góp to lớn cho Viện và Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020. Xin kính chúc GS. TS. Nguyễn Hữu Dư và TS. Nguyễn Thị Lê Hương mạnh khỏe, hạnh phúc và rất mong vẫn tiếp tục nhận được những ý kiến tư vấn, đóng góp của GS.TS. Nguyễn Hữu Dư và TS. Nguyễn Thị Lê Hương cho VIASM và cho Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học.