Toán học của hệ khí Bose tương tác - The mathematics of interacting Bose gases

Từ ngày 1 - 5 tháng 8 năm 2022, Trường hè Toán học của hệ khí Bose tương tác - The mathematics of interacting Bose gases đã diễn ra tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán với sự tham dự của hơn 50 học viên (25 người tham dự trực tuyến). Trường hè bao gồm hai chuỗi bài giảng của GS. Phan Thành Nam (Đại học LMU Munich) và GS. Nguyễn Trọng Toán (Đại học Pennsylvania State), và có 2-3 tiết bài tập vào mỗi buổi chiều dưới sự hướng dẫn của TS. Dương Giao Kỵ (Trường Đại học An Giang).

bos1.JPG

Trong chuỗi bài giảng thứ nhất, GS. Phan Thành Nam trình bày cơ sở toán học của cơ học lượng tử, sau đó sử dụng các nguyên lý cơ bản này để suy ra phương trình Gross-Pitaevskii cho trạng thái ngưng tụ Bose-Einstein, cùng với lý thuyết Bogoliubov cho quang phổ kích thích. Ở chuỗi bài giảng thứ hai, GS. Nguyễn Trọng Toán bắt đầu bằng việc phân tích tính chất nghiệm của phương trình Gross-Pitaevskii, tổng quát hơn là các phương trình Schrödinger phi tuyến, và sau đó giải thích mối liên quan tới cơ học cổ điển mà cụ thể là phương trình Vlasov-Poisson cùng với hiện tượng giảm chấn Landau và dao động plasma. Trường hè khép lại với mục "Bài toán mở", gồm một số câu hỏi quan trọng trong vật lý và các giả thuyết toán học tương ứng.

GS. Phan Thành Nam, Đại học LMU Munich, Đức

GS. Nguyễn Trọng Toán, Đại học Pennsylvania State, Mỹ

TS. Dương Giao Kỵ, Trường Đại học An Giang 

Học viên tham dự Trường hè rất đa dạng, từ học sinh phổ thông, sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh, đến giảng viên đại học như PGS. Ngô Quốc Anh, PGS. Trịnh Viết Dược và TS. Đặng Anh Tuấn - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, PGS. Tăng Quốc Bảo - Đại học Graz, PGS. Tô Tất Đạt - Đại học Sorbonne, TS. Nguyễn Văn Hoàng - Trường Đại học FPT, TS. Phan Thành Việt - Trường Đại học Duy Tân,... Ngoài các bạn sinh viên, học viên trong nước, còn có một số bạn từ nước ngoài về dự như nghiên cứu sinh  Vũ Hồ Thảo Thuận - Đại học Milano-Bicocca, Trần Quang Lộc đang học Thạc sĩ Toán ứng dụng và Vật lý lý thuyết ở Đại học Cambridge, Trần Nhân Trung đang học Thạc sĩ Toán ở Đại học Claude Bernard Lyon, ...

Qua chương trình 5 ngày với hai chuỗi bài giảng lý thuyết và các tiết bài tập, Trường hè đã giới thiệu được một số chủ đề quan trọng trong Vật lý - Toán, nhấn mạnh vào sự bổ sung lẫn nhau giữa các ý tưởng Vật lý và các kỹ thuật Toán học. Với những bài giảng chất lượng cao và sự tham dự nhiệt tình của các bạn học viên, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều hoạt động liên ngành Toán và Vật lý trong tương lai.