Cập nhật các quy định, thủ tục xuất nhập cảnh trong dịch Covid-19

Các quy định, thủ tục xuất nhập cảnh của Việt Nam thay đổi liên tục, tùy thuộc vào tình hình đại dịch Covid-19. Theo quy định mới nhất từ Cục Xuất nhập cảnh, khôi phục từ ngày 15/3/2022 các biện pháp, thủ tục về xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài như trước khi áp dụng các biện pháp hạn chế nhằm phòng, chống dịch COVID-19 trên cơ sở phù hợp với Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nghiên cứu viên/ khách mời quốc tế đến VIASM trong thời gian tới chủ động hoàn thiện sớm các giấy tờ liên quan hoặc liên hệ application@viasm.edu.vn để được hỗ trợ về visa trong thời gian sớm nhất.

Nghiên cứu viên/ khách mời quốc tế đến VIASM làm việc cần tự chuẩn bị bảo hiểm có chi trả chi phí điều trị mắc covid và đáp ứng yêu cầu về hồ sơ nhập cảnh (tại: https://xuatnhapcanh.gov.vn/vi/tin-tuc/h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn). 

Trong trường hợp nhiễm covid-19 tại Việt Nam, nghiên cứu viên/ khách mời sẽ thực hiện cách ly tại chỗ (do VIASM sắp xếp) và được hỗ trợ trong thời gian cách ly (Ví dụ: hỗ trợ mua nhu yếu phẩm, thuốc men), nghiên cứu viên/ khách mời vui lòng tự chi trả các chi phí cách ly (nếu có). 

Một số trang thông tin hữu ích:  

 1. Quy định, hướng dẫn xuất nhập cảnh :

2. Các quy định về điều trị và cách ly y tế đối với F0, F1: 

3. Các trang tin về Covid-19:

4. Tờ khai y tế (sử dụng khi nhập cảnh vào Việt Nam): https://tokhaiyte.vn/

5. Các ứng dụng phổ biến, được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam: PC-Covid Vietnam và Sổ sức khỏe điện tử.

Cập nhật ngày 15/3/2022