Hội nghị quốc tế về Thống kê và Xác suất ứng dụng 2019 (CAPS2019)

Hội nghị quốc tế về Thống kê và Xác suất ứng dụng 2019 (CAPS2019  đã diễn ra từ ngày 02/4/2019 đến ngày 07/4/2019 tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Hội nghị  là sự kiện tiếp nối của các hội nghị năm 1999, 2008 và 2013. Hội nghị năm nay được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN), Viện Toán học (Viện HLKH&CN Việt Nam), Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Đây là sự kiện lớn nhất của các nhà nghiên cứu và ứng dụng thống kê ở Việt Nam.

CAPS-4-.JPG

Hội nghị là cơ hội trao đổi, kết nối nghiên cứu giữa các chuyên gia trong và ngoài nước, đánh giá các tiến bộ trong các công trình nghiên cứu lý thuyết, áp dụng thống kê, trong công tác giảng dạy và bồi dưỡng chuyên gia và đặc biệt là áp dụng thống kê vào các lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế, xã hội, khoa học-công nghệ và quốc phòng. Hội nghị cũng nhằm định hướng các chủ đề nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu ứng dụng thời sự trong lĩnh vực thống kê cho các sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh. Tham dự Hội nghị có gần 200 đại biểu đến từ các trường, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trên toàn quốc, đặc biệt có khoảng 70 đại biểu là các nhà khoa học nước ngoài.

CAPS-2-.JPG

Chương trình chính của Hội nghị gồm 95 báo cáo trong đó có 10 báo cáo mời toàn thể. Các báo cáo còn lại được chia thành các nhóm theo các chủ đề Khoa học dữ liệu; Các phương pháp thống kê toán học; Thiết kế thí nghiệm tối ưu và Thống kê công nghiệp; Thống kê trong kinh tế; Thống kê trong y học, sinh học, xã hội… Các báo cáo khoa học không chỉ giới thiệu những thành tựu nghiên cứu của các cá nhân, các nhóm nghiên cứu lý thuyết mà còn giới thiệu các áp dụng của lý thuyết thống kê. Đặc biệt, Hội nghị mời được các chuyên gia quốc tế nổi tiếng đến tham gia và trình bày các công trình nghiên cứu của họ.

CAPS-3-.JPG

Trước thời gian chính thức của Hội nghị, từ ngày 01-02/4, một khóa học ngắn về Các nguyên lý cơ bản của Thống kê được tổ chức tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán do Tiến sĩ Vincent Lefieux, RTE, Pháp trình bày.  Ngày 02/4, một diễn đàn liên quan đến chủ đề của CAPS 2019 “Dữ liệu lớn trong kinh tế và quản lý” được tổ chức tại Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Một số hình ảnh của Hội nghị:

CAPS-1-.JPG

Website Hội nghịhttps://caps2019.viasm.edu.vn

Các trang đưa tin về Hội nghị:

1. https://www.tienphong.vn/giao-duc/70-nha-khoa-hoc-quoc-te-ban-ve-thong-ke-va-xac-suat-ung-dung-1397189.tpo

2. https://ttcedu.vn/vi/tin-nganh-giao-duc/70-nha-khoa-hoc-quoc-te-ban-ve-thong-ke-va-xac-suat-ung-dung