Chuyển đổi số thời Covid-19

Dịch Covid-19 nhanh chóng thay đổi cuộc sống của chúng ta. Học sinh không đến trường. Ra đường đeo khẩu trang. Hàng quán đều đóng cửa. Lãnh đạo họp ngày đêm. Cơ quan làm trực tuyến. Cả nước như thời chiến. Xã hội giãn cách ra.

Và nhiều điều lâu nay không nhiều người để ý bỗng trở nên quen thuộc. 

Không thể đến trường, sinh viên đại học rồi học sinh phổ thông cùng thầy cô chuyển qua học và dạy online. Những gì hơn hay kém của online còn cần đánh giá sau trải nghiệm, nhưng dường như ai cũng thấy online là một giải pháp “không có thì gay”.

gs-Ho-Tu-Bao-toa-dam-VHKH.jpg

Giáo sư Hồ Tú Bảo trong một cuộc tọa đàm do Tia Sáng tổ chức năm 2019. 

Rất nhiều tổ chức và doanh nghiệp cho nhân viên làm việc ở nhà, hoặc thay nhau làm việc ở nhà. Ngành Y tìm cách đẩy mạnh khám chữa bệnh từ xa. Rất nhiều cuộc hội họp tập trung được chuyển qua online, kể cả giao ban toàn quốc của nhiều bộ ngành, của quân đội... Rồi các thông báo, khuyến cáo của Chính phủ, của các bộ ngành hay chính quyền được gửi thường xuyên qua điện thoại đến từng người dân. Ta bỗng gần gũi với nhiều thứ mới trong cuộc sống và công việc. “Làm việc ở nhà” đã thành quen thuộc. 

Những thay đổi đến rất nhanh này, đến mức nhiều người chưa biết gọi tên thế nào, thật ra rất gần câu chuyện đã được nói đến một hai năm nay: Chuyển đổi số.

Bài này chia sẻ cách hiểu các khái niệm cơ bản của chuyển đổi số và cơ hội chuyển đổi số của đất nước thời dịch Covid-19.

Chi tiết xem tại: https://tiasang.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/Chuyen-doi-so-thoi-Covid19-23135