Hội thảo “Các nghiên cứu gần đây trong lĩnh vực lý thuyết mean-field, học máy và tài chính định lượng”

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đã tổ chức Hội thảo “Recent developments on mean-field games, machine learning and quantitative finance”, từ ngày 21/5 đến ngày 24/5 tại Tuần Châu, Quảng Ninh. Mục đích của hội thảo là để chia sẻ một số tiến bộ trong các chủ đề nghiên cứu mới và thiết thực; kết nối mối quan tâm của các nhà nghiên cứu làm việc trong lĩnh vực lý thuyết trò chơi mean-field, học máy và tài chính định lượng bằng cách kích thích sự hợp tác thông qua các buổi thảo luận.

CMQ.JPG

Có 17 bài nói, và một vài bài trong số đó đề cập đến sự liên kết của những chủ đề này. Các diễn giả nước ngoài đến từ nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Canada, Châu Âu, Anh Quốc, Hồng Kông, Singapore và các diễn giả địa phương đến từ VIASM, ĐH Quốc tế Hồng Bàng và Viện John Von Neumann trong Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình diễn ra hội thảo, nhiều cuộc thảo luận có hiệu quả đã được khởi đầu, và một số chuyến đi trao đổi nghiên cứu trong tương lai đã được lên kế hoạch. Hội thảo này cũng tạo cơ hội cho các nhà nghiên cứu ở nước ngoài biết thêm về VIASM và sự phát triển của Toán ứng dụng tại Việt Nam. Mặt khác, hội thảo cũng làm tăng thêm sự quan tâm của các nhà toán học trong nước tới ba chủ đề được đề cập trong các cuộc nói chuyện chuyên sâu và đa dạng.