Danh sách nhà Toán học theo vần A

Á, Đặng Quang An, Dương Thị Việt An, Phan Thành An, Tạ Thị Hoài
An, Vũ Hoài An, Trần Nguyên An, Nguyễn Thái An, Lê Thị Hoài
Ân, Trần Văn Anh, Trần Việt Anh, Phạm Kỳ Anh, Cung Thế
Anh, Lâm Quốc Anh, Phạm Ngọc Anh, Ngô Quốc Anh, Trần Tuấn
Anh, Nguyễn Lê Hoàng Anh, Đào Nguyên Anh, Nguyễn Việt Ánh, Phạm Ngọc

Đặng Quang Á, GS. TS.

Cơ quan: Trung tâm Tin học và Tính toán - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN
Lĩnh vực nghiên cứu: Numerical analysis
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 345566
Năm công bố đầu tiên: 1988
Tổng số công bố (đến 9/2019): 42
Đến 2010: 19
2010 - 2015: 9
2015 - 9/2019: 14
Về đầu trang

Dương Thị Việt An, TS.

Cơ quan: ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên
Cử nhân: ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên, 2011
Thạc sỹ: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam, 2013
Lĩnh vực nghiên cứu: Calculus of variations and optimal control; optimization
Trang web cá nhân: http://toantin.tnus.edu.vn/?app=tintuc&view=chitiet&id=1666
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 1092309
Năm công bố đầu tiên: 2015
Tổng số công bố (đến 9/2019): 5
2010 - 2015: 1
2015 - 9/2019: 4
Về đầu trang

Phan Thành An, PGS.TS.

Cơ quan: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam
Cử nhân: ĐH Vinh, 1990
Tiến sỹ: ĐH Vinh, 1999
PGS: 2009
Lĩnh vực nghiên cứu: Convex and discrete geometry; Operations research, mathematical programming; Numerical analysis
Trang web cá nhân: https://sites.google.com/a/math.ac.vn/phan-thanh-an-s-homepage/
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 616239
Năm công bố đầu tiên: 1996
Tổng số công bố (đến 9/2019): 30
Đến 2010: 17
2010 - 2015: 7
2015 - 9/2019: 6
Về đầu trang

Tạ Thị Hoài An, PGS.TSKH.

Cơ quan: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam
Cử nhân: ĐH Vinh, 1993
Tiến sỹ: 2001
TSKH: Blaise Pascal University (Pháp), 2014
PGS: 2009
Lĩnh vực nghiên cứu: Functions of a complex variable; Algebraic geometry; Number theory
Trang web cá nhân: http://math.ac.vn/vi/component/staff/?task=getProfile&staffID=4
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 676867
Năm công bố đầu tiên: 2001
Tổng số công bố (đến 9/2019): 30
Đến 2010: 17
2010 - 2015: 8
2015 - 9/2019: 5
Về đầu trang

Vũ Hoài An, TS.

Cơ quan: Cao đẳng Sư phạm Hải Dương
Lĩnh vực nghiên cứu: Functions of a complex variable
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 703605
Năm công bố đầu tiên: 2002
Tổng số công bố (đến 9/2019): 24
Đến 2010: 8
2010 - 2015: 8
2015 - 9/2019: 8
Về đầu trang

Trần Nguyên An, TS.

Cơ quan: ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
Lĩnh vực nghiên cứu: Commutative rings and algebras
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 857207
Năm công bố đầu tiên: 2009
Tổng số công bố (đến 9/2019): 9
Đến 2010: 2
2010 - 2015: 1
2015 - 9/2019: 6
Về đầu trang

Nguyễn Thái An, TS.

Cơ quan: ĐH Phú Xuân, Huế
Cử nhân: ĐH Sư Phạm, ĐH Huế, 2006
Thạc sỹ: ĐH Sư Phạm, ĐH Huế, 2010
Tiến sỹ: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam, 2016
Lĩnh vực nghiên cứu: Calculus of variations and optimal control; optimization; Operations research, mathematical programming
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 987768
Năm công bố đầu tiên: 2012
Tổng số công bố (đến 9/2019): 8
2010 - 2015: 4
2015 - 9/2019: 4
Về đầu trang

Lê Thị Hoài An, GS.TSKH.

Cơ quan: University of Lorraine (Pháp)
Cử nhân: ĐH Sư phạm HN, 1980
Tiến sỹ: University of Rouen (Pháp), 1994
TSKH: University of Rouen (Pháp), 1997
GS: University of Lorraine (Pháp)
Lĩnh vực nghiên cứu: Operations research, mathematical programming
Trang web cá nhân: http://www.lita.univ-lorraine.fr/~lethi/
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 348317
Năm công bố đầu tiên: 1994
Tổng số công bố (đến 9/2019): 112
 Đến 2010: 51
2010 - 2015: 44
2015 - 9/2019: 17
Về đầu trang

Trần Văn Ân, TS.

Cơ quan: ĐH Vinh
Lĩnh vực nghiên cứu: Functional analysis; General topology; Operator theory
Trang web cá nhân: http://khoaspth.vinhuni.edu.vn/ban-chu-nhiem-khoa/seo/giang-vien-khoa-su-pham-toan-hoc-dai-hoc-vinh-49644
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 366004
Năm công bố đầu tiên: 1993
Tổng số công bố (đến 9/2019): 36
Đến 2010: 16
2010 - 2015: 11
2015 - 9/2019: 9
Về đầu trang

Trần Việt Anh, TS.

Cơ quan: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Lĩnh vực nghiên cứu: Calculus of variations and optimal control and optimization; Operator theory
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 1078013
Năm công bố đầu tiên: 2014
Tổng số công bố (đến 9/2019): 10
2010 - 2015: 1
2015 - 9/2019: 9
Về đầu trang

Phạm Kỳ Anh, GS. TSKH.

Cơ quan: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN
Cử nhân: Kharkiv State University (nay là Karazin University, Ukraine), 1972
Tiến sỹ: Voronezh State University (Nga), 1980
TSKH: Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine), 1988
Lĩnh vực nghiên cứu: Number theory; Operator theory
Trang web cá nhân: http://www.mim.hus.vnu.edu.vn/vi/canbo/anhpk
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 240706
Năm công bố đầu tiên: 1974
Tổng số công bố (đến 9/2019): 56
Đến 2010: 34
2010 - 2015: 9
2015 - 9/2019: 13
Về đầu trang

Cung Thế Anh, GS. TS.

Cơ quan: ĐH Sư phạm HN
Lĩnh vực nghiên cứu: Partial differential equations
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 733725
Năm công bố đầu tiên: 2004
Tổng số công bố (đến 9/2019): 89
 Đến 2010: 26
 2010 - 2015: 39
2015 - 9/2019: 24
Về đầu trang

Lâm Quốc Anh, TS.

Trang web cá nhân: https://se.ctu.edu.vn/gt/dn.html
Cơ quan: ĐH Cần Thơ
Lĩnh vực nghiên cứu: Calculus of variations and optimal control; optimization; Operations research
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 735906
Năm công bố đầu tiên: 2004
Tổng số công bố (đến 9/2019): 47
Đến 2010: 14
2010 - 2015: 11
2015 - 9/2019: 22
Về đầu trang

Phạm Ngọc Anh, PGS. TS.

Cơ quan: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Lĩnh vực nghiên cứu: Operations research, mathematical programming; Operator theory
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 748000
Năm công bố đầu tiên: 2004
Tổng số công bố (đến 9/2019): 53
Đến 2010: 14
2010 - 2015: 28
2015 - 9/2019: 11
Về đầu trang

Ngô Quốc Anh, PGS. TS.

Cơ quan: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN
Thạc sỹ: ĐH Quốc gia HN, 2007
Tiến sỹ: National University of Singapore (Singapore), 2013
Lĩnh vực nghiên cứu: Partial differential equations; Real functions
Trang web cá nhân: https://anhngq.wordpress.com
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 772719
Năm công bố đầu tiên: 2005
Tổng số công bố (đến 9/2019): 41
Đến 2010: 25
2010 - 2015: 7
2015 - 9/2019: 9
Về đầu trang

Trần Tuấn Anh, TS.

Cơ quan: University of Texas at Dallas
Cử nhân: ĐH Quốc gia TPHCM, 2004
Tiến sỹ: Georgia Institute of Technology (Mỹ), 2012
Lĩnh vực nghiên cứu: Manifolds and cell complexes
Trang web cá nhân: https://personal.utdallas.edu/~anh.tran3/index.html
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 922985
Năm công bố đầu tiên: 2010
Tổng số công bố (đến 9/2019): 35
Đến 2010: 1
2010 - 2015: 16
2015 - 9/2019: 18
Về đầu trang

Nguyễn Lê Hoàng Anh, TS.

Cơ quan: ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM
Cử nhân: ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM, 2007
Thạc sỹ: ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM, 2009
Tiến sỹ: ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM, 2014
Lĩnh vực nghiên cứu: Calculus of variations and optimal control; optimization; Operations research, mathematical programming
Trang web cá nhân: https://sites.google.com/site/lehoanganhnguyenkhtn/
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 931311
Năm công bố đầu tiên: 2011
Tổng số công bố (đến 9/2019): 22
2010 - 2015: 7
2015 - 9/2019: 15
Về đầu trang

Đào Nguyên Anh, TS.

Cơ quan: ĐH Tôn Đức Thắng
Cử nhân: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM, 2006
Thạc sỹ: University of Orléans (Pháp), 2009
Tiến sỹ: University of Tours (Pháp), 2014
Lĩnh vực nghiên cứu: Partial differential equations
Trang web cá nhân: https://fms.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2019-09/ts-dao-nguyen-anh
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 992575
Năm công bố đầu tiên: 2012
Tổng số công bố (đến 9/2019): 14
2010 - 2015: 3
2015 - 9/2019: 11
Về đầu trang

Nguyễn Việt Anh, GS.TSKH.

Cơ quan: University of Lille (Pháp)
Cử nhân: ĐH Quốc gia HN, 1995
Thạc sỹ: Aix-Marseille University (Pháp), 1998
Tiến sỹ: Aix-Marseille University (Pháp), 2001
TSKH: Paris-Sud University (Pháp), 2007
PGS: Paris-Sud University (Pháp), 2009
GS: University of Lille (Pháp), 2016
Lĩnh vực nghiên cứu: Dynamical systems and ergodic theory; Several complex variables and analytic spaces
Trang web cá nhân: https://math.univ-lille1.fr/~vnguyen/index_English.html
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 846070
Năm công bố đầu tiên: 2000
Tổng số công bố (đến 9/2019): 43
Đến 2010: 22
2010 - 2015: 10
2015 - 9/2019: 11
Về đầu trang

Phạm Ngọc Ánh, GS. TSKH.

Cơ quan: Alfréd Rényi Institute of Mathematics, Hungarian Academy of Sciences (Hungary)
Cử nhân: Eötvös Loránd University (Hungary), 1978
Tiến sỹ: Hungarian Academy of Sciences (Hungary), 1982
TSKH: Hungarian Academy of Sciences (Hungary), 1988
Lĩnh vực nghiên cứu: Associative rings and algebras
Trang web cá nhân: https://www.renyi.hu/~anh/
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 219277
Năm công bố đầu tiên: 1976
Tổng số công bố (đến 9/2019): 66
Đến 2010: 56
2010 - 2015: 5
 2015 - 9/2019: 5
Về đầu trang