Danh sách nhà Toán học theo vần B

Bắc, Đào Phương Ban, Tô Văn Bằng, Phạm Hiền Bảng, Hà Huy
Bảo, Hồ Tú Bảo, Lê Hùng Việt Bích, Lê Thị Như Biên, Mai Hoàng
Bính, Lê Thanh Bình, Trần Thanh Bình, Nguyễn Duy Bường, Nguyễn

Đào Phương Bắc, TS.

Cơ quan: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN
Cử nhân: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN, 2004
Tiến sỹ: ĐH Quốc gia HN, 2010
Lĩnh vực nghiên cứu: Algebraic geometry
Trang web cá nhân: http://www.mim.hus.vnu.edu.vn/vi/canbo/bacdp
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 767715
Năm công bố đầu tiên: 2005
Tổng số công bố (đến 9/2019): 10
Đến 2010: 4
2010 - 2015: 5
2015 - 9/2019: 1
Về đầu trang

Tô Văn Ban, PGS. TS.

Cơ quan: ĐH Tôn Đức Thắng, TPHCM
Lĩnh vực nghiên cứu: Statistics
Trang web cá nhân: https://fms.tdtu.edu.vn/gioi-thieu/nhan-su
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 320297
Năm công bố đầu tiên: 1992
Tổng số công bố (đến 9/2019): 5
Đến 2010: 5
Về đầu trang

Phạm Hiền Bằng, PGS.TS.

Cơ quan: ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
Lĩnh vực nghiên cứu: Functional analysis; Several complex variables and analytic spaces
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 631808
Năm công bố đầu tiên: 1998
Tổng số công bố (đến 9/2019): 10
Đến 2010: 7
2010 - 2015: 1
2015 - 9/2019: 2
Về đầu trang

Hà Huy Bảng, GS.TSKH.

Cơ quan: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam
Cử nhân: Rostov State University (nay là Southern Federal University, Nga), 1982
Tiến sỹ: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam, 1988
TSKH: Steklov Institute of Mathematics (Nga), 1995
PGS: 1996
GS: 2003
Lĩnh vực nghiên cứu: Functional analysis; Real functions; Fourier analysis
Trang web cá nhân: http://math.ac.vn/vi/component/staff/?task=getProfile&staffID=8
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 233979
Năm công bố đầu tiên: 1982
Tổng số công bố (đến 9/2019): 78
Đến 2010: 62
2010 - 2015: 8
2015 - 9/2019: 8
Về đầu trang

Hồ Tú Bảo, GS.TSKH.

Cơ quan: Japan Advanced Institute of Science and Technology (Nhật)
Cử nhân: ĐH Bách khoa HN, 1978
Thạc sỹ: Pierre and Marie Curie University (Pháp), 1984
Tiến sỹ: Pierre and Marie Curie University (Pháp), 1987
TSKH: Paris Dauphine University (Pháp), 1998
PGS: 1991
GS: JAIST (Nhật), 1998
Lĩnh vực nghiên cứu: Computer science; Statistics
Trang web cá nhân: https://www.jaist.ac.jp/~bao/
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 704310
Năm công bố đầu tiên: 2002
Tổng số công bố (đến 9/2019): 9
Đến 2010: 6
2010 - 2015: 1
2015 - 9/2019: 2
Về đầu trang

Lê Hùng Việt Bảo, TS.

Cơ quan: Northwestern University (Mỹ)
Lĩnh vực nghiên cứu: Number theory
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 1113603
Năm công bố đầu tiên: 2014
Tổng số công bố (đến 9/2019): 6
2010 - 2015: 2
2015 - 9/2019: 4
Về đầu trang

Lê Thị Như Bích, TS.

Cơ quan: ĐH Sư Phạm, ĐH Huế
Cử nhân: Trường ĐH Tổng hợp Saint Petersburg
Thạc sỹ: Trường ĐH Tổng hợp Saint Petersburg, 2007
Tiến sỹ: Trường ĐH Tổng hợp Saint Petersburg, 2010
Lĩnh vực nghiên cứu: Approximations and expansions; Fourier analysis
Trang web cá nhân: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/1172
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 954679
Năm công bố đầu tiên: 2010
Tổng số công bố (đến 9/2019): 3
Đến 2010: 1
2010 - 2015: 2
Về đầu trang

Mai Hoàng Biên, PGS.TS.

Cơ quan: ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM
Cử nhân: ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM, 2004
Thạc sỹ: ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM, 2008
Tiến sỹ: ĐH Leiden, Hà Lan và ĐH Padova, Ý
PGS: 2019
Lĩnh vực nghiên cứu: Associative rings and algebras; Group theory and generalizations
Trang web cá nhân: http://www.math.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=162
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 984312
Năm công bố đầu tiên: 2012
Tổng số công bố (đến 9/2019): 19
2010 - 2015: 9
2015 - 9/2019: 10
Về đầu trang

Lê Thanh Bính, TS.

Cơ quan: ĐH Quy Nhơn
Cử nhân: ĐH Quy Nhơn, 2009
Thạc sỹ: ĐH Orléans, Pháp, 2010
Tiến sỹ: ĐH Orléans, Pháp, 2016
Lĩnh vực nghiên cứu: Functions of a complex variable; Probability theory and stochastic processes
Trang web cá nhân: http://math.qnu.edu.vn/vi/to-chuc-can-bo-khoa/co-cau-to-chuc-khoa
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 1263078
Năm công bố đầu tiên: 2018
Tổng số công bố (đến 9/2019): 2
2015 - 9/2019: 2
Về đầu trang

Trần Thanh Bình, TS.

Cơ quan: ĐH Sài Gòn
Lĩnh vực nghiên cứu: Numerical analysis; Operator theory; Partial differential equations
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 1042424
Năm công bố đầu tiên: 2013
Tổng số công bố (đến 9/2019): 12
2010 - 2015: 7
2015 - 9/2019: 5
Về đầu trang

Nguyễn Duy Bình, TS.

Cơ quan: ĐH Vinh
Lĩnh vực nghiên cứu: Differential geometry
Trang web cá nhân: http://khoaspth.vinhuni.edu.vn/ban-chu-nhiem-khoa/seo/giang-vien-khoa-su-pham-toan-hoc-dai-hoc-vinh-49633
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 633661
Năm công bố đầu tiên: 1997
Tổng số công bố (đến 9/2019): 2
Đến 2010: 1
2010 - 2015: 1
Về đầu trang

Nguyễn Bường, GS. TS.

Cơ quan: Viện Công nghệ Thông tin - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam
Lĩnh vực nghiên cứu: Operator theory; Numerical analysis
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 219075
Năm công bố đầu tiên: 1985
Tổng số công bố (đến 9/2019): 88
Đến 2010: 55
2010 - 2015: 25
2015 - 9/2019: 8
Về đầu trang