Danh sách nhà Toán học theo vần D

Đại, Nguyễn Văn Đăng, Nguyễn Hải Đèo, Trịnh Thanh Diệp, Đỗ Ngọc
Diệp, Nguyễn Thị Ngọc Diệu, Nguyễn Quang Diệu, Nguyễn Thanh Định, Đoàn Công
Định, Nguyễn Dõng, Trần Đạo Đông, Nguyễn Viết Đông, Nguyễn Văn
Dư, Nguyễn Hữu Đức, Dương Minh Đức, Đinh Thanh Đức, Lưu Hoàng
Đức, Nguyễn Văn Dung, Nguyễn Thị Dũng, Trần Trí Dũng, Nguyễn Việt
Dũng, Trần Nam Dũng, Nguyễn Thạc Dũng, Hoàng Nam Dũng, Nguyễn Văn
Dũng, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Văn Dược, Trịnh Viết Dương, Đinh Văn
Dương, Phan Thị Hà

Nguyễn Văn Đại, TS.

Cơ quan: ĐH Quy Nhơn
Cử nhân: ĐH Quy Nhơn, 2003
Thạc sỹ: ĐH Quy Nhơn, 2007
Tiến sỹ: ĐH Quy Nhơn, 2018
Lĩnh vực nghiên cứu: Functional analysis; Several complex variables and analytic spaces
Trang web cá nhân: http://math.qnu.edu.vn/vi/to-chuc-can-bo-khoa/co-cau-to-chuc-khoa
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 1005864
Năm công bố đầu tiên: 2013
Tổng số công bố (đến 9/2019): 3
2010 - 2015: 3
Về đầu trang

Nguyễn Hải Đăng, TS.

Cơ quan: University of Alabama (Mỹ)
Cử nhân: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN, 2008
Thạc sỹ: Wayne State University (Mỹ), 2017
Tiến sỹ: Wayne State University (Mỹ), 2018
Lĩnh vực nghiên cứu: Probability theory and stochastic processes; Biology and other natural sciences
Trang web cá nhân: https://hnguyen.people.ua.edu/
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 916233
Năm công bố đầu tiên: 2011
Tổng số công bố (đến 9/2019): 25
2010 - 2015: 9
2015 - 9/2019: 16
Về đầu trang

Trịnh Thanh Đèo, TS.

Cơ quan: ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM
Tiến sỹ: ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM, 2012
Lĩnh vực nghiên cứu: Associative rings and algebras; Group theory and generalizations
Trang web cá nhân: http://www.math.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=162
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 984187
Năm công bố đầu tiên: 2012
Tổng số công bố (đến 9/2019): 3
2010 - 2015: 2
2015 - 9/2019: 1
Về đầu trang

Đỗ Ngọc Diệp, GS.TSKH.

Cơ quan: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam
Cử nhân: Moscow State University (Nga), 1974
Tiến sỹ: Moscow State University (Nga), 1977
TSKH: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam, 1995
PGS: 1991
GS: 1996
Lĩnh vực nghiên cứu: Topological groups, Lie groups; Functional analysis; Differential geometry
Trang web cá nhân: http://math.ac.vn/vi/component/staff/?task=getProfile&staffID=15
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 213093
Năm công bố đầu tiên: 1974
Tổng số công bố (đến 9/2019): 43
Đến 2010: 34
2010 - 2015: 2
2015 - 9/2019: 7
Về đầu trang

Nguyễn Thị Ngọc Diệp, TS.

Cơ quan: ĐH Vinh
Lĩnh vực nghiên cứu: Algebraic geometry
Trang web cá nhân: http://khoaspth.vinhuni.edu.vn/ban-chu-nhiem-khoa/seo/giang-vien-khoa-su-pham-toan-hoc-dai-hoc-vinh-49639
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 988236
Năm công bố đầu tiên: 2012
Tổng số công bố (đến 9/2019): 2
2010 - 2015: 2
Về đầu trang

Nguyễn Quang Diệu, GS. TS.

Cơ quan: ĐH Sư phạm HN
Lĩnh vực nghiên cứu: Several complex variables and analytic spaces
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 647317
Năm công bố đầu tiên: 1996
Tổng số công bố (đến 9/2019): 54
Đến 2010: 34
2010 - 2015: 13
2015 - 9/2019: 7
Về đầu trang

Nguyễn Thanh Diệu, PGS. TS.

Cơ quan: ĐH Vinh
Lĩnh vực nghiên cứu: Biology and other natural sciences; Ordinary differential equations; Probability theory and stochastic processes
Trang web cá nhân: http://khoaspth.vinhuni.edu.vn/ban-chu-nhiem-khoa/seo/giang-vien-khoa-su-pham-toan-hoc-dai-hoc-vinh-49652
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 957409
Năm công bố đầu tiên: 2011
Tổng số công bố (đến 9/2019): 13
2010 - 2015: 4
2015 - 9/2019: 9
Về đầu trang

Đoàn Công Định, TS.

Cơ quan: ĐH Bách khoa HN
Lĩnh vực nghiên cứu: Functions of a complex variable
Trang web cá nhân: http://sami.hust.edu.vn/giang-vien/?name=dinhdc
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 1044155
Năm công bố đầu tiên: 2012
Tổng số công bố (đến 9/2019): 3
2010 - 2015: 3
Về đầu trang

Nguyễn Định, GS.TSKH.

Cơ quan: ĐH Quốc Tế, TPHCM
Cử nhân: ĐH Sư Phạm, ĐH Huế, 1980
Thạc sỹ: ĐH Sư Phạm Hà Nội, 1985 và University of Utrecht, The Netherlands, 1993
Tiến sỹ: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam, 1994
TSKH: University of Limoges (France), 2010
PGS: 2002
GS: 2019
Lĩnh vực nghiên cứu: Operations research, mathematical programming; Calculus of variations and optimal control; optimization
Trang web cá nhân: https://math.hcmiu.edu.vn/user/ndinh/
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 336280
Năm công bố đầu tiên: 1992
Tổng số công bố (đến 9/2019): 45
Đến 2010: 27
2010 - 2015: 10
2015 - 9/2019: 8
Về đầu trang

Trần Đạo Dõng, PGS.TS.

Cơ quan: ĐH Sư Phạm, ĐH Huế
Cử nhân: ĐH Sư Phạm, ĐH Huế, 1977
Thạc sỹ: ĐH Sư Phạm Hà Nội, 1987
Tiến sỹ: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam, 1995
PGS: 2003
Lĩnh vực nghiên cứu: Differential geometry; Topological groups, Lie groups
Trang web cá nhân: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/173
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 291117
Năm công bố đầu tiên: 1989
Tổng số công bố (đến 9/2019): 6
Đến 2010: 6
Về đầu trang

Nguyễn Viết Đông, TS.

Cơ quan: ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM
Lĩnh vực nghiên cứu: Group theory and generalizations
Trang web cá nhân: https://sites.google.com/a/hcmus.edu.vn/nguyenvietdong/
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 258612
Năm công bố đầu tiên: 1986
Tổng số công bố (đến 9/2019): 3
Đến 2010: 2
2010 - 2015: 1
Về đầu trang

Nguyễn Văn Đông, TS.

Cơ quan: ĐH Sư Phạm, TPHCM
Lĩnh vực nghiên cứu: Functional analysis; Potential theory
Trang web cá nhân: http://hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2452&Itemid=4403&lang=vi&site=142
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 631799
Năm công bố đầu tiên: 1997
Tổng số công bố (đến 9/2019): 5
Đến 2010: 4
2010 - 2015: 1
Về đầu trang

Nguyễn Hữu Dư, GS. TS.

Cơ quan: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN
Cử nhân: ĐH Tổng hợp HN (nay là ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN), 1979
Tiến sỹ: ĐH Tổng hợp HN (nay là ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN), 1990
Lĩnh vực nghiên cứu: Ordinary differential equations; Probability theory and stochastic processes; Systems theory and control
Trang web cá nhân: http://www.mim.hus.vnu.edu.vn/vi/canbo/dunh
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 233892
Năm công bố đầu tiên: 1986
Tổng số công bố (đến 9/2019): 66
Đến 2010: 34
2010 - 2015: 19
2015 - 9/2019: 13
Về đầu trang

Dương Minh Đức, GS. TS.

Cơ quan: ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM
Lĩnh vực nghiên cứu: Global analysis, analysis on manifolds; Operator theory; Partial differential equations
Trang web cá nhân: http://www.math.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=162
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 212024
Năm công bố đầu tiên: 1981
Tổng số công bố (đến 9/2019): 38
Đến 2010: 32
2010 - 2015: 3
2015 - 9/2019: 3
Về đầu trang

Đinh Thanh Đức, PGS.TS.

Cơ quan: ĐH Quy Nhơn
Cử nhân: ĐH Tổng hợp Hà Nội, 1982
Tiến sỹ: Viện Toán học Hà Nội, 2000
PGS: 2010
Lĩnh vực nghiên cứu: Integral transforms, operational calculus; Real functions; Functional analysis
Trang web cá nhân: http://math.qnu.edu.vn/vi/to-chuc-can-bo-khoa/co-cau-to-chuc-khoa
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 607521
Năm công bố đầu tiên: 1993
Tổng số công bố (đến 9/2019): 29
Đến 2010: 14
2010 - 2015: 10
2015 - 9/2019: 5
Về đầu trang

Lưu Hoàng Đức, TS.

Cơ quan: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam
Cử nhân: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN, 2003
Tiến sỹ: Goethe University Frankfurt (Đức), 2006
Lĩnh vực nghiên cứu: Dynamical systems and ergodic theory; Probability theory and stochastic processes
Trang web cá nhân: http://math.ac.vn/vi/component/staff/?task=getProfile&staffID=16
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 727907
Năm công bố đầu tiên: 2003
Tổng số công bố (đến 9/2019): 15
Đến 2010: 4
2010 - 2015: 2
2015 - 9/2019: 9
Về đầu trang

Nguyễn Văn Đức, PGS. TS.

Cơ quan: ĐH Vinh
Lĩnh vực nghiên cứu: Numerical analysis; Ordinary differential equations; Partial differential equations
Trang web cá nhân: http://khoaspth.vinhuni.edu.vn/ban-chu-nhiem-khoa/seo/giang-vien-khoa-su-pham-toan-hoc-dai-hoc-vinh-49642
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 843254
Năm công bố đầu tiên: 2008
Tổng số công bố (đến 9/2019): 11
Đến 2010: 4
2010 - 2015: 4
2015 - 9/2019: 3
Về đầu trang

Nguyễn Thị Dung, TS.

Cơ quan: ĐH Nông lâm - ĐH Thái Nguyên
Lĩnh vực nghiên cứu: Commutative rings and algebras
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 733722
Năm công bố đầu tiên: 2004
Tổng số công bố (đến 9/2019): 15
Đến 2010: 5
2010 - 2015: 4
2015 - 9/2019: 6
Về đầu trang

Trần Trí Dũng, TS.

Cơ quan: ĐH Sư Phạm, TPHCM
Lĩnh vực nghiên cứu: Fourier analysis
Trang web cá nhân: http://hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2452&Itemid=4403&lang=vi&site=142
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 1048420
Năm công bố đầu tiên: 2014
Tổng số công bố (đến 9/2019): 3
2010 - 2015: 2
2015 - 9/2019: 1
Về đầu trang

Nguyễn Việt Dũng, PGS. TS.

Cơ quan: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam
Lĩnh vực nghiên cứu: Convex and discrete geometry; Algebraic topology
Trang web cá nhân: http://math.ac.vn/vi/component/staff/?task=getProfile&staffID=17
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 194575
Năm công bố đầu tiên: 1983
Tổng số công bố (đến 9/2019): 11
Đến 2010: 9
2010 - 2015: 1
2015 - 9/2019: 1
Về đầu trang

Trần Nam Dũng, TS.

Cơ quan: ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM
Lĩnh vực nghiên cứu: Nonassociative rings and algebras
Trang web cá nhân: http://www.math.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=162
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 291976
Năm công bố đầu tiên: 1990
Tổng số công bố (đến 9/2019): 4
Đến 2010: 4
Về đầu trang

Nguyễn Thạc Dũng, PGS. TS.

Cơ quan: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN
Cử nhân: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN, 2002
Thạc sỹ: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN, 2004
Tiến sỹ: National Tsinghua University (Đài Loan), 2012
Lĩnh vực nghiên cứu: Differential geometry; Global analysis, analysis on manifolds
Trang web cá nhân: https://sites.google.com/site/mathfarmer80/
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 772632
Năm công bố đầu tiên: 2005
Tổng số công bố (đến 9/2019): 21
Đến 2010: 2
2010 - 2015: 8
2015 - 9/2019: 11
Về đầu trang

Hoàng Nam Dũng, TS.

Cơ quan: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN
Cử nhân: Heidelberg University (Đức), 2005
Tiến sỹ: Technical University of Berlin (Đức), 2010
Lĩnh vực nghiên cứu: Operations research, mathematical programming
Trang web cá nhân: http://www.mim.hus.vnu.edu.vn/vi/canbo/dunghn
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 821331
Năm công bố đầu tiên: 2007
Tổng số công bố (đến 9/2019): 7
Đến 2010: 1
2010 - 2015: 4
2015 - 9/2019: 2
Về đầu trang

Nguyễn Văn Dũng, TS.

Cơ quan: ĐH Đồng Tháp
Cử nhân: ĐH Vinh, 2002
Thạc sỹ: ĐH Vinh, 2004
Tiến sỹ: ĐH Vinh, 2010
Lĩnh vực nghiên cứu: Difference and functional equations; General topology; Operator theory
Trang web cá nhân: http://fmte.dthu.edu.vn/view.aspx?id_p=282&parent=92&url=icon.aspx
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 835324
Năm công bố đầu tiên: 2006
Tổng số công bố (đến 9/2019): 71
Đến 2010: 19
2010 - 2015: 26
2015 - 9/2019: 26
Về đầu trang

Nguyễn Tiến Dũng, PGS. TS.

Cơ quan: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN
Cử nhân: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN, 2005
Thạc sỹ: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN, 2007
Tiến sỹ: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN, 2012
Lĩnh vực nghiên cứu: Probability theory and stochastic processes
Trang web cá nhân: http://www.mim.hus.vnu.edu.vn/vi/canbo/dungntien
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 859302
Năm công bố đầu tiên: 2008
Tổng số công bố (đến 9/2019): 37
Đến 2010: 4
2010 - 2015: 18
2015 - 9/2019: 15
Về đầu trang

Lê Văn Dũng, TS.

Cơ quan: ĐH Sư Phạm, ĐH Đà Nẵng
Cử nhân: ĐH Vinh
Tiến sỹ: ĐH Khoa học Tự Nhiên, ĐH Quốc gia HN, 2013
Lĩnh vực nghiên cứu: Probability theory and stochastic processes
Trang web cá nhân: http://scv.udn.vn/lvdung_sp
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 889040
Năm công bố đầu tiên: 2009
Tổng số công bố (đến 9/2019): 11
Đến 2010: 4
2010 - 2015: 4
2015 - 9/2019: 3
Về đầu trang

Trịnh Viết Dược, TS.

Cơ quan: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN
Cử nhân: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN, 2007
Thạc sỹ: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN, 2010
Tiến sỹ: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN, 2015
Lĩnh vực nghiên cứu: Ordinary differential equations; Partial differential equations
Trang web cá nhân: http://www.mim.hus.vnu.edu.vn/vi/canbo/duoctv
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 969004
Năm công bố đầu tiên: 2010
Tổng số công bố (đến 9/2019): 10
Đến 2010: 1
2010 - 2015: 3
2015 - 9/2019: 6
Về đầu trang

Đinh Văn Dương, TS.

Cơ quan: ĐH Sư Phạm, TPHCM
Lĩnh vực nghiên cứu: Partial differential equations
Trang web cá nhân: http://hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2452&Itemid=4403&lang=vi&site=142
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 1232694
Năm công bố đầu tiên: 2017
Tổng số công bố (đến 9/2019): 18
2015 - 9/2019: 18
Về đầu trang

Phan Thị Hà Dương, PGS.TSKH.

Cơ quan: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam
Cử nhân: Pierre and Marie Curie University (Pháp), 1994
Thạc sỹ: Pierre and Marie Curie University (Pháp), 1995
Tiến sỹ: Paris Diderot University (Pháp), 1999
TSKH: Paris Diderot University (Pháp), 2017
PGS: 2011
Lĩnh vực nghiên cứu: Combinatorics
Trang web cá nhân: http://math.ac.vn/vi/component/staff/?task=getProfile&staffID=18
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 723835
Năm công bố đầu tiên: 2000
Tổng số công bố (đến 9/2019): 27
Đến 2010: 18
2010 - 2015: 7
2015 - 9/2019: 2
Về đầu trang