Danh sách nhà Toán học theo vần T

Tài, Hà Huy Tài, Phó Đức Tài, Trịnh Đức Tài, Võ Văn
Tâm, Lâm Thị Thanh Tân, Lê Nhật Tân, Ngô Đắc Tân, Nguyễn Duy
Tấn, Mai Thành Tấn, Nguyễn Xuân Tấn, Trần Văn Thạch, Phan Thiên
Thạch, Nguyễn Hoàng Thái, Đỗ Đức Thái, Hà Huy Thăng, Trần Ngọc
Thắng, Đặng Hùng Thắng, Lê Tự Quốc Thắng, Nguyễn Quốc Thắng, Nguyễn Tất
Thắng, Phạm Văn Thanh, Bùi Lê Trọng Thanh, Lê Xuân Thanh, Đinh Ngọc
Thanh, Nguyễn Hà Thanh, Vũ Thị Hồng Thanh, Trương Thị Hồng Thành, Mai Đức
Thành, Lê Văn Thành, Phan Xuân Thành, Trần Đức Thao, Trần Hùng
Thảo, Nguyễn Xuân Thảo, Hoàng Thị Phương Thế, Nguyễn Thị Thiện, Phan Văn
Thiệu, Võ Ngọc Thìn, Nguyễn Văn Thìn, Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn
Thơ, Nguyễn Quốc Thoan, Phạm Đức Thu, Nguyễn Văn Thu, Lê Thị Hoài
Thu, Ninh Văn Thư, Phan Viết Thuận, Đỗ Phan Thuận, Lê Quang
Thuận, Đỗ Đức Thuận, Mai Viết Thuận , Nguyễn Trần Thương, Nguyễn Ngọc Quốc
Thường, Lê Quý Thủy, Nguyễn Thị Thu Thủy, Lê Quang Thuyết, Lê Văn
Tiến, Phạm Trọng Tiệp, Đinh Sỹ Tín, Trương Chí Tĩnh, Phan Nhật
Toàn, Hồ Minh Toàn, Phan Thanh Trân, Nguyễn Bảo Trang, Nguyễn Thị Quỳnh
Trào, Nguyễn Văn Trí, Nguyễn Minh Trí, Lê Hoàng Triết , Lê Minh
Trình, Lê Công Trọn, Nguyễn Hữu Trọng, Đặng Đức Trung, Nguyễn Tấn
Trung, Ngô Việt Trung, Lê Quang Trung, Nguyễn Thời Trung, Trần Nam
Trung, Phạm Văn Trường, Hoàng Lê Tú, Nguyễn Chánh Tú, Nguyễn Anh
Tư, Mai Văn Tuân, Huỳnh Đình Tuấn, Hoàng Thế Tuấn, Bùi Anh
Tuấn, Vũ Kim Tuấn, Nguyễn Doãn Tuấn, Nguyễn Anh Tuấn, Ngô Đắc
Tuấn, Đặng Anh Tuấn, Nguyễn Huy Tuấn, Dương Anh Tuấn, Trần Thanh
Tuấn, Trần Mạnh Tùng, Nguyễn Khánh Tùng, Nguyễn Minh Tùng, Phạm Huy
Tuyên, Trương Minh Tuyển, Lương Quốc

Hà Huy Tài, GS.TS.

Cơ quan: Tulane University (Mỹ)
Cử nhân: Curtin University of Technology (Australia), 1996
Tiến sỹ: Queen's University (Canada), 2000
PGS: 2009
GS: 2017
Lĩnh vực nghiên cứu: Commutative rings and algebras
Trang web cá nhân: http://www.math.tulane.edu/~tai/
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 649417
Năm công bố đầu tiên: 1998
Tổng số công bố (đến 9/2019): 50
Đến 2010: 26
2010 - 2015: 15
2015 - 9/2019: 9
Về đầu trang

Phó Đức Tài, PGS. TS.

Cơ quan: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN
Cử nhân: ĐH Tổng hợp HN (nay là ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN), 1994
Thạc sỹ: Utrecht University (Hà Lan), 1996
Tiến sỹ: Tokyo Metropolitan University (Nhật), 2001
Lĩnh vực nghiên cứu: Algebraic geometry
Trang web cá nhân: http://www.mim.hus.vnu.edu.vn/vi/canbo/taipd
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 664895
Năm công bố đầu tiên: 2000
Tổng số công bố (đến 9/2019): 7
Đến 2010: 6
2010 - 2015: 1
Về đầu trang

Trịnh Đức Tài, TS.

Cơ quan: ĐH Đà Lạt
Cử nhân: ĐH Đà Lạt, 1988
Thạc sỹ: ĐH Đà Lạt, 1995
Tiến sỹ: ĐH Nice (Pháp), 2002
Lĩnh vực nghiên cứu: Global analysis, analysis on manifolds; Ordinary differential equations Quantum theory
Trang web cá nhân: http://ktt.dlu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/ktt/nhan%20su.pdf
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 671890
Năm công bố đầu tiên: 2000
Tổng số công bố (đến 9/2019): 8
Đến 2010: 5
2010 - 2015: 2
2015 - 9/2019: 1
Về đầu trang

Võ Văn Tài, PGS. TS.

Cơ quan: ĐH Cần Thơ
Lĩnh vực nghiên cứu: Statistics
Trang web cá nhân: https://cns.ctu.edu.vn/don-vi-thuoc-khoa/bo-mon-toan-hoc/nhan-su-toan.html
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 864946
Năm công bố đầu tiên: 2008
Tổng số công bố (đến 9/2019): 11
Đến 2010: 2
2015 - 9/2019: 9
Về đầu trang

Lâm Thị Thanh Tâm, TS.

Cơ quan: ĐH Quy Nhơn
Cử nhân: ĐH Quy Nhơn, 2002
Thạc sỹ: ĐH Quy Nhơn, 2006
Tiến sỹ: ĐH Groningen, Hà Lan, 2015
Lĩnh vực nghiên cứu: Linear and multilinear algebra; matrix theory
Trang web cá nhân: http://math.qnu.edu.vn/vi/to-chuc-can-bo-khoa/co-cau-to-chuc-khoa
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 1009603
Năm công bố đầu tiên: 2012
Tổng số công bố (đến 9/2019): 2
2010 - 2015: 2
Về đầu trang

Lê Nhật Tân, TS.

Cơ quan: ĐH Quốc Tế, TPHCM
Cử nhân: ĐH Quy Nhơn, 2007
Thạc sỹ: ĐH Quy Nhơn, 2010
Tiến sỹ: University of Wollongong (Australia), 2016.
Lĩnh vực nghiên cứu: Game theory, economics, social and behavioral sciences; Numerical analysis
Trang web cá nhân: https://math.hcmiu.edu.vn/user/lntan/
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 1094933
Năm công bố đầu tiên: 2015
Tổng số công bố (đến 9/2019): 7
2010 - 2015: 1
2015 - 9/2019: 6
Về đầu trang

Ngô Đắc Tân, GS.TS.

Cơ quan: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam
Cử nhân: Belarusian State University (Belarus), 1975
Tiến sỹ: Belarusian State University (Belarus), 1986
PGS: 2002
GS: 2006
Lĩnh vực nghiên cứu: Combinatorics
Trang web cá nhân: http://math.ac.vn/vi/component/staff/?task=getProfile&staffID=50
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 227978
Năm công bố đầu tiên: 1976
Tổng số công bố (đến 9/2019): 40
Đến 2010: 35
2010 - 2015: 4
2015 - 9/2019: 1
Về đầu trang

Nguyễn Duy Tân, PGS. TS.

Cơ quan: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam
Cử nhân: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN, 2003
Tiến sỹ: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN, 2008
Lĩnh vực nghiên cứu: Field theory and polynomials; Group theory and generalizations; Number theory
Trang web cá nhân: http://math.ac.vn/vi/component/staff/?task=getProfile&staffID=51
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 748041
Năm công bố đầu tiên: 2004
Tổng số công bố (đến 9/2019): 18
Đến 2010: 4
2010 - 2015: 7
2015 - 9/2019: 7
Về đầu trang

Mai Thành Tấn, TS.

Cơ quan: ĐH Quy Nhơn
Cử nhân: ĐH Quy Nhơn, 2002
Thạc sỹ: ĐH Quy Nhơn, 2005
Tiến sỹ: ĐH Kaiserlautern, 2012
Lĩnh vực nghiên cứu: Dynamical systems and ergodic theory; Probability theory and stochastic processes
Trang web cá nhân: http://math.qnu.edu.vn/vi/to-chuc-can-bo-khoa/co-cau-to-chuc-khoa
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 1074893
Năm công bố đầu tiên: 2013
Tổng số công bố (đến 9/2019): 2
2010 - 2015: 1
2015 - 9/2019: 1
Về đầu trang

Nguyễn Xuân Tấn, GS.TSKH.

Cơ quan: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam
Cử nhân: Charles University in Prague (Czech), 1974
Tiến sỹ: Academy of Sciences of the German Democratic Republic (CHDC Đức), 1983
TSKH: Academy of Sciences of the German Democratic Republic (CHDC Đức), 1987
PGS: 1997
GS: 2007
Lĩnh vực nghiên cứu: Calculus of variations and optimal control and optimization; Operator theory
Trang web cá nhân: http://math.ac.vn/vi/component/staff/?task=getProfile&staffID=52
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 208719
Năm công bố đầu tiên: 1980
Tổng số công bố (đến 9/2019): 64
Đến 2010: 54
2010 - 2015: 6
2015 - 9/2019: 4
Về đầu trang

Trần Văn Tấn, PGS. TSKH.

Cơ quan: ĐH Sư phạm HN
Lĩnh vực nghiên cứu: Several complex variables and analytic spaces
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 758043
Năm công bố đầu tiên: 2005
Tổng số công bố (đến 9/2019): 32
Đến 2010: 17
2010 - 2015: 11
2015 - 9/2019: 4
Về đầu trang

Phan Thiên Thạch, TS.

Cơ quan: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam
Lĩnh vực nghiên cứu: Operations research, mathematical programming
Trang web cá nhân: http://math.ac.vn/vi/component/staff/?task=getProfile&staffID=53
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 232612
Năm công bố đầu tiên: 1985
Tổng số công bố (đến 9/2019): 40
Đến 2010: 38
2010 - 2015: 2
Về đầu trang

Nguyễn Hoàng Thạch, TS.

Cơ quan: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam
Cử nhân: Ecole Polytechnique (Pháp), 2008
Thạc sỹ: Ecole Polytechnique (Pháp), 2008
Tiến sỹ: Paris Diderot University (Pháp), 2012
Lĩnh vực nghiên cứu: Combinatorics; Computer science
Trang web cá nhân: http://math.ac.vn/vi/component/staff/?task=getProfile&staffID=103
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 932762
Năm công bố đầu tiên: 2010
Tổng số công bố (đến 9/2019): 3
Đến 2010: 1
2010 - 2015: 1
2015 - 9/2019: 1
Về đầu trang

Đỗ Đức Thái, GS. TSKH.

Cơ quan: ĐH Sư phạm HN
Lĩnh vực nghiên cứu: Several complex variables and analytic spaces
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 312358
Năm công bố đầu tiên: 1991
Tổng số công bố (đến 9/2019): 53
Đến 2010: 41
2010 - 2015: 8
2015 - 9/2019: 4
Về đầu trang

Hà Huy Thái, TS.

Cơ quan: Université d'Évry Val-d'Essonne (Pháp)
Cử nhân: Ecole Polytechnique (Pháp), 2003
Thạc sỹ: Pierre and Marie Curie University (Pháp), 2005
Tiến sỹ: Pantheon-Sorbonne University (Pháp), 2011
Lĩnh vực nghiên cứu: Game theory, economics, social and behavioral sciences
Trang web cá nhân: https://www.univ-evry.fr/recherche/unites-de-recherche/sciences-humaines-et-sociales/centre-detudes-des-politiques-economiques-epee/thai-ha-huy.html
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 888895
Năm công bố đầu tiên: 2010
Tổng số công bố (đến 9/2019): 7
Đến 2010: 1
2010 - 2015: 1
2015 - 9/2019: 5
Về đầu trang

Trần Ngọc Thăng, TS.

Cơ quan: ĐH Bách khoa HN
Lĩnh vực nghiên cứu: Operations research, mathematical programming
Trang web cá nhân: http://sami.hust.edu.vn/giang-vien/?name=thangtn
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 1071660
Năm công bố đầu tiên: 2013
Tổng số công bố (đến 9/2019): 5
2010 - 2015: 1
2015 - 9/2019: 4
Về đầu trang

Đặng Hùng Thắng, GS. TSKH.

Cơ quan: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN
Cử nhân: ĐH Tổng hợp HN (nay là ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN), 1976
Tiến sỹ: ĐH Tổng hợp HN (nay là ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN), 1988
TSKH: ĐH Tổng hợp HN (nay là ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN), 1992
Lĩnh vực nghiên cứu: Probability theory and stochastic processes
Trang web cá nhân: http://www.mim.hus.vnu.edu.vn/vi/canbo/thangdh
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 224433
Năm công bố đầu tiên: 1979
Tổng số công bố (đến 9/2019): 54
Đến 2010: 37
2010 - 2015: 11
2015 - 9/2019: 6
Về đầu trang

Lê Tự Quốc Thắng, GS.TS.

Cơ quan: Georgia Institute of Technology
GS: Georgia Institute of Technology (Mỹ)
Lĩnh vực nghiên cứu: Manifolds and cell complexes
Trang web cá nhân: https://people.math.gatech.edu/~letu/
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 256173
Năm công bố đầu tiên: 1988
Tổng số công bố (đến 9/2019): 62
Đến 2010: 40
2010 - 2015: 11
2015 - 9/2019: 11
Về đầu trang

Nguyễn Quốc Thắng, GS.TS.

Cơ quan: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam
Cử nhân: Belarusian State University (Belarus), 1975
Tiến sỹ: University of Waterloo (Canada), 1994
PGS: 2002
GS: 2010
Lĩnh vực nghiên cứu: Number theory; Group theory and generalizations
Trang web cá nhân: http://math.ac.vn/vi/component/staff/?task=getProfile&staffID=55
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 289274
Năm công bố đầu tiên: 1989
Tổng số công bố (đến 9/2019): 62
Đến 2010: 45
2010 - 2015: 12
2015 - 9/2019: 5
Về đầu trang

Nguyễn Tất Thắng, TS.

Cơ quan: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam
Cử nhân: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN, 2005
Tiến sỹ: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN, 2011
Lĩnh vực nghiên cứu: Several complex variables and analytic spaces; Algebraic geometry
Trang web cá nhân: http://math.ac.vn/vi/component/staff/?task=getProfile&staffID=56
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 861880
Năm công bố đầu tiên: 2008
Tổng số công bố (đến 9/2019): 9
Đến 2010: 1
2010 - 2015: 5
2015 - 9/2019: 3
Về đầu trang

Phạm Văn Thắng, TS.

Cơ quan: University of Rochester New York (Mỹ)
Tiến sỹ: École polytechnique fédérale de Lausanne (Thụy Sỹ), 2017
Lĩnh vực nghiên cứu: Convex and discrete geometry; Number theory
Trang web cá nhân: http://thangphammath.org/
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 985302
Năm công bố đầu tiên: 2012
Tổng số công bố (đến 9/2019): 23
2010 - 2015: 2
2015 - 9/2019: 21
Về đầu trang

Bùi Lê Trọng Thanh, TS.

Cơ quan: ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM
Lĩnh vực nghiên cứu: Partial differential equations
Trang web cá nhân: http://www.math.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=162
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 1067726
Năm công bố đầu tiên: 2014
Tổng số công bố (đến 9/2019): 5
2010 - 2015: 3
2015 - 9/2019: 2
Về đầu trang

Lê Xuân Thanh, TS.

Cơ quan: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam
Cử nhân: 2008
Thạc sỹ: 2011
Tiến sỹ: 2017
Lĩnh vực nghiên cứu: Operations research, mathematical programming
Trang web cá nhân: http://math.ac.vn/vi/component/staff/?task=getProfile&staffID=54
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 1156936
Năm công bố đầu tiên: 2016
Tổng số công bố (đến 9/2019): 4
2015 - 9/2019: 4
Về đầu trang

Đinh Ngọc Thanh, TS.

Cơ quan: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM
Lĩnh vực nghiên cứu: Partial differential equations
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 347522
Năm công bố đầu tiên: 1981
Tổng số công bố (đến 9/2019): 24
Đến 2010: 19
2010 - 2015: 2
2015 - 9/2019: 3
Về đầu trang

Nguyễn Hà Thanh, TS.

Cơ quan: ĐH Sư Phạm, TPHCM
Lĩnh vực nghiên cứu: Functional analysis
Trang web cá nhân: http://hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2452&Itemid=4403&lang=vi&site=142
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 652700
Năm công bố đầu tiên: 1999
Tổng số công bố (đến 9/2019): 4
Đến 2010: 4
Về đầu trang

Vũ Thị Hồng Thanh, TS.

Cơ quan: ĐH Vinh
Lĩnh vực nghiên cứu: General topology; Measure and integration; Probability theory and stochastic processes
Trang web cá nhân: http://khoaspth.vinhuni.edu.vn/ban-chu-nhiem-khoa/seo/giang-vien-khoa-su-pham-toan-hoc-dai-hoc-vinh-49645
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 673789
Năm công bố đầu tiên: 1999
Tổng số công bố (đến 9/2019): 5
Đến 2010: 5
Về đầu trang

Trương Thị Hồng Thanh, TS.

Cơ quan: ĐH Sư phạm HN
Lĩnh vực nghiên cứu: Commutative rings and algebras
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 905032
Năm công bố đầu tiên: 2010
Tổng số công bố (đến 9/2019): 12
Đến 2010: 1
2010 - 2015: 9
2015 - 9/2019: 2
Về đầu trang

Mai Đức Thành, PGS.TS.

Cơ quan: ĐH Quốc Tế, TPHCM
Cử nhân: ĐH Sư Phạm, ĐH Huế, 1995
Thạc sỹ: Ecole Polytechnique de Paris (France), 2000
Tiến sỹ: Ecole Polytechnique de Paris (France), 2003
PGS: 2010
Lĩnh vực nghiên cứu: Fluid mechanics; Numerical analysis; Partial differential equations
Trang web cá nhân: https://math.hcmiu.edu.vn/user/mdthanh/
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 602567
Năm công bố đầu tiên: 1995
Tổng số công bố (đến 9/2019): 54
Đến 2010: 21
2010 - 2015: 22
2015 - 9/2019: 11
Về đầu trang

Lê Văn Thành, PGS. TS.

Cơ quan: ĐH Vinh
Lĩnh vực nghiên cứu: Probability theory and stochastic processes; Systems theory; control
Trang web cá nhân: http://khoaspth.vinhuni.edu.vn/ban-chu-nhiem-khoa/seo/giang-vien-khoa-su-pham-toan-hoc-dai-hoc-vinh-49650
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 759946
Năm công bố đầu tiên: 2005
Tổng số công bố (đến 9/2019): 32
Đến 2010: 17
2010 - 2015: 10
2015 - 9/2019: 5
Về đầu trang

Phan Xuân Thành, TS.

Cơ quan: ĐH Bách khoa HN
Lĩnh vực nghiên cứu: Numerical analysis
Trang web cá nhân: http://sami.hust.edu.vn/giang-vien/?name=thanhpx
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 919344
Năm công bố đầu tiên: 2010
Tổng số công bố (đến 9/2019): 9
Đến 2010: 1
2010 - 2015: 7
2015 - 9/2019: 1
Về đầu trang

Trần Đức Thành, TS.

Cơ quan: ĐH Vinh
Lĩnh vực nghiên cứu: Game theory, economics, social and behavioral sciences; General topology; Operator theory
Trang web cá nhân: http://khoaspth.vinhuni.edu.vn/ban-chu-nhiem-khoa/seo/giang-vien-khoa-su-pham-toan-hoc-dai-hoc-vinh-49648
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 966254
Năm công bố đầu tiên: 2012
Tổng số công bố (đến 9/2019): 6
2010 - 2015: 6
Về đầu trang

Trần Hùng Thao, PGS. TS.

Cơ quan: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam
Lĩnh vực nghiên cứu: Probability theory and stochastic processes
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 208717
Năm công bố đầu tiên: 1982
Tổng số công bố (đến 9/2019): 25
Đến 2010: 18
2010 - 2015: 5
2015 - 9/2019: 2
Về đầu trang

Nguyễn Xuân Thảo, PGS. TS.

Cơ quan: ĐH Bách khoa HN
Lĩnh vực nghiên cứu: Integral transforms, operational calculus
Trang web cá nhân: http://sami.hust.edu.vn/giang-vien/?name=thaonx
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 359831
Năm công bố đầu tiên: 1994
Tổng số công bố (đến 9/2019): 55
Đến 2010: 33
2010 - 2015: 15
2015 - 9/2019: 7
Về đầu trang

Hoàng Thị Phương Thảo, TS.

Cơ quan: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN
Cử nhân: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN, 2005
Thạc sỹ: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN, 2007
Tiến sỹ: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN, 2015
Lĩnh vực nghiên cứu: Game theory, economics, social and behavioral sciences; Probability theory and stochastic processes
Trang web cá nhân: http://www.mim.hus.vnu.edu.vn/vi/canbo/thaohtp
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 986470
Năm công bố đầu tiên: 2012
Tổng số công bố (đến 9/2019): 4
2010 - 2015: 4
Về đầu trang

Nguyễn Thị Thế, TS.

Cơ quan: ĐH Vinh
Lĩnh vực nghiên cứu: Ordinary differential equations
Trang web cá nhân: http://khoaspth.vinhuni.edu.vn/ban-chu-nhiem-khoa/seo/giang-vien-khoa-su-pham-toan-hoc-dai-hoc-vinh-49649
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 909561
Năm công bố đầu tiên: 2010
Tổng số công bố (đến 9/2019): 3
Đến 2010: 1
2010 - 2015: 2
Về đầu trang

Phan Văn Thiện, TS.

Cơ quan: ĐH Sư Phạm, ĐH Huế
Cử nhân: ĐH Sư Phạm, ĐH Huế
Thạc sỹ: ĐH Sư Phạm Hà Nội, 1994
Tiến sỹ: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam
Lĩnh vực nghiên cứu: Algebraic geometry; Commutative rings and algebras
Trang web cá nhân: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/1157
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 647283
Năm công bố đầu tiên: 1999
Tổng số công bố (đến 9/2019): 6
Đến 2010: 3
2010 - 2015: 1
2015 - 9/2019: 2
Về đầu trang

Võ Ngọc Thiệu, TS.

Trang web cá nhân: https://sites.google.com/tdtu.edu.vn/vongocthieu
Cơ quan: ĐH Tôn Đức Thắng, TPHCM
Cử nhân: ĐH Sư phạm TPHCM, 2011
Thạc sỹ: Master 1 at University of Padua (Italy), 2012 + Master 2 at University of Bordeaux (France), 2013
Tiến sỹ: Johannes Kepler University, Linz (Austria), 2016
Lĩnh vực nghiên cứu: Commutative rings and algebras; Ordinary differential equations
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 1145977
Năm công bố đầu tiên: 2015
Tổng số công bố (đến 9/2019): 6
2010 - 2015: 1
2015 - 9/2019: 5
Về đầu trang

Nguyễn Văn Thìn, TS.

Cơ quan: ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
Lĩnh vực nghiên cứu: Functions of a complex variable
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 1043422
Năm công bố đầu tiên: 2014
Tổng số công bố (đến 9/2019): 17
2010 - 2015: 2
2015 - 9/2019: 15
Về đầu trang

Nguyễn Văn Thìn, TS.

Cơ quan: ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM
Tiến sỹ: ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM, 2009
Lĩnh vực nghiên cứu: Associative rings and algebras; Group theory and generalizations
Trang web cá nhân: http://www.math.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=162
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 858774
Năm công bố đầu tiên: 2008
Tổng số công bố (đến 9/2019): 4
Đến 2010: 2
2010 - 2015: 2
Về đầu trang

Nguyễn Thịnh, TS.

Cơ quan: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN
Lĩnh vực nghiên cứu: Probability theory and stochastic processes; Operator theory
Trang web cá nhân: http://www.mim.hus.vnu.edu.vn/vi/canbo/thinhn
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 746182
Năm công bố đầu tiên: 2004
Tổng số công bố (đến 9/2019): 9
Đến 2010: 4
2010 - 2015: 2
2015 - 9/2019: 3
Về đầu trang

Nguyễn Quốc Thơ, TS.

Cơ quan: ĐH Vinh
Lĩnh vực nghiên cứu: K-theory; Functional analysis
Trang web cá nhân: http://khoaspth.vinhuni.edu.vn/ban-chu-nhiem-khoa/seo/giang-vien-khoa-su-pham-toan-hoc-dai-hoc-vinh-49640
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 650936
Năm công bố đầu tiên: 1999
Tổng số công bố (đến 9/2019): 3
Đến 2010: 3
Về đầu trang

Phạm Đức Thoan, TS.

Cơ quan: ĐH Xây dựng HN
Lĩnh vực nghiên cứu: Differential geometry; Several complex variables and analytic spaces
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 920631
Năm công bố đầu tiên: 2010
Tổng số công bố (đến 9/2019): 13
Đến 2010: 1
2010 - 2015: 3
2015 - 9/2019: 9
Về đầu trang

Nguyễn Văn Thu, GS. TSKH.

Cơ quan: ĐH Quốc Tế, TPHCM
Cử nhân: Wroclaw Univéity (Poland), 1973
Tiến sỹ: Wroclaw Univéity (Poland), 1976
TSKH: Wroclaw Univéity (Poland), 1981
Lĩnh vực nghiên cứu: Probability theory and stochastic processes; Functional analysis; Measure and integration
Trang web cá nhân: https://math.hcmiu.edu.vn/user/nvthu/
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 194722
Năm công bố đầu tiên: 1975
Tổng số công bố (đến 9/2019): 39
Đến 2010: 39
Về đầu trang

Lê Thị Hoài Thu, TS.

Cơ quan: ĐH Quảng Bình
Cử nhân: ĐH Vinh, 1983
Thạc sỹ: ĐH Vinh, 1998
Tiến sỹ: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam, 2003
Lĩnh vực nghiên cứu: Functions of a complex variable; Number theory; Several complex variables and analytic spaces
Trang web cá nhân: http://llkh.quangbinhuni.edu.vn/CaNhan.aspx?CaNhanID=68
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 723554
Năm công bố đầu tiên: 2003
Tổng số công bố (đến 9/2019): 4
Đến 2010: 3
2010 - 2015: 1
Về đầu trang

Ninh Văn Thu, PGS. TS.

Cơ quan: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN
Cử nhân: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN, 2002
Thạc sỹ: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN, 2004
Tiến sỹ: ĐH Sư phạm HN, 2010
Lĩnh vực nghiên cứu: Several complex variables and analytic spaces
Trang web cá nhân: http://www.mim.hus.vnu.edu.vn/vi/canbo/thunv
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 853151
Năm công bố đầu tiên: 2008
Tổng số công bố (đến 9/2019): 19
Đến 2010: 5
2010 - 2015: 7
2015 - 9/2019: 7
Về đầu trang

Phan Viết Thư, TS.

Cơ quan: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN
Cử nhân: Lajos Kossuth University (nay thuộc University of Debrecen, Hungary), 1973
Tiến sỹ: University of Łódź (Ba Lan), 1999
Lĩnh vực nghiên cứu: Probability theory and stochastic processes; Functional analysis
Trang web cá nhân: http://www.mim.hus.vnu.edu.vn/vi/canbo/thupv
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 362256
Năm công bố đầu tiên: 1982
Tổng số công bố (đến 9/2019): 7
Đến 2010: 6
2010 - 2015: 1
Về đầu trang

Đỗ Phan Thuận, TS.

Cơ quan: ĐH Bách khoa HN
Lĩnh vực nghiên cứu: Combinatorics
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 831365
Năm công bố đầu tiên: 2006
Tổng số công bố (đến 9/2019): 5
Đến 2010: 1
2010 - 2015: 2
2015 - 9/2019: 2
Về đầu trang

Lê Quang Thuận, TS.

Cơ quan: ĐH Quy Nhơn
Cử nhân: ĐH Quy Nhơn, 2002
Thạc sỹ: ĐH Quy Nhơn, 2005
Tiến sỹ: ĐH Groningen, Hà Lan, 2013
Lĩnh vực nghiên cứu: Abstract harmonic analysis; Ordinary differential equations; Systems theory; control
Trang web cá nhân: http://math.qnu.edu.vn/vi/to-chuc-can-bo-khoa/co-cau-to-chuc-khoa
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 861512
Năm công bố đầu tiên: 2007
Tổng số công bố (đến 9/2019): 7
Đến 2010: 1
2010 - 2015: 5
2015 - 9/2019: 1
Về đầu trang

Đỗ Đức Thuận, PGS. TS.

Cơ quan: ĐH Bách khoa HN
Lĩnh vực nghiên cứu: Systems theory and control
Trang web cá nhân: http://sami.hust.edu.vn/giang-vien/?name=thuandd
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 872260
Năm công bố đầu tiên: 2008
Tổng số công bố (đến 9/2019): 25
Đến 2010: 5
2010 - 2015: 10
2015 - 9/2019: 10
Về đầu trang

Mai Viết Thuận, TS.

Cơ quan: ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên
Cử nhân: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN, 2007
Thạc sỹ: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam, 2009
Tiến sỹ: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam, 2015
Lĩnh vực nghiên cứu: Systems theory; control
Trang web cá nhân: http://toantin.tnus.edu.vn/?app=tintuc&view=chitiet&id=1665
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 934323
Năm công bố đầu tiên: 2011
Tổng số công bố (đến 9/2019): 18
2010 - 2015: 9
2015 - 9/2019: 9
Về đầu trang

Nguyễn Trần Thuận , TS.

Cơ quan: ĐH Vinh
Lĩnh vực nghiên cứu: Probability theory and stochastic processes
Trang web cá nhân: http://khoaspth.vinhuni.edu.vn/ban-chu-nhiem-khoa/seo/giang-vien-khoa-su-pham-toan-hoc-dai-hoc-vinh-49656
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 876959
Năm công bố đầu tiên: 2009
Tổng số công bố (đến 9/2019): 9
Đến 2010: 1
2010 - 2015: 6
2015 - 9/2019: 2
Về đầu trang

Nguyễn Ngọc Quốc Thương, TS.

Cơ quan: ĐH Quy Nhơn
Cử nhân: ĐH Quy Nhơn, 2006
Thạc sỹ: Viện Toán học Hà Nội, 2009
Tiến sỹ: ĐH Rome, Ý, 2015
Lĩnh vực nghiên cứu: Calculus of variations and optimal control; optimization
Trang web cá nhân: http://math.qnu.edu.vn/vi/to-chuc-can-bo-khoa/co-cau-to-chuc-khoa
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 1174886
Năm công bố đầu tiên: 2016
Tổng số công bố (đến 9/2019): 1
2015 - 9/2019: 1
Về đầu trang

Lê Quý Thường, TS.

Cơ quan: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN
Cử nhân: ĐH Quốc gia HN, 2004
Thạc sỹ: Pierre and Marie Curie University (Pháp), 2009
Tiến sỹ: Pierre and Marie Curie University (Pháp), 2012
Lĩnh vực nghiên cứu: Algebraic geometry
Trang web cá nhân: http://www.mim.hus.vnu.edu.vn/vi/canbo/thuonglq
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 889732
Năm công bố đầu tiên: 2009
Tổng số công bố (đến 9/2019): 10
Đến 2010: 1
2010 - 2015: 3
2015 - 9/2019: 6
Về đầu trang

Nguyễn Thị Thu Thủy, TS.

Cơ quan: ĐH Bách khoa HN
Lĩnh vực nghiên cứu: Category theory and homological algebra; Group theory and generalizations
Trang web cá nhân: http://sami.hust.edu.vn/giang-vien/?name=thuyntt
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 854624
Năm công bố đầu tiên: 2008
Tổng số công bố (đến 9/2019): 7
Đến 2010: 2
2010 - 2015: 3
2015 - 9/2019: 2
Về đầu trang

Lê Quang Thủy, TS.

Cơ quan: ĐH Bách khoa HN
Lĩnh vực nghiên cứu: Operations research, mathematical programming; Operator theory
Trang web cá nhân: http://sami.hust.edu.vn/giang-vien/?name=thuylq
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 889349
Năm công bố đầu tiên: 2008
Tổng số công bố (đến 9/2019): 16
Đến 2010: 1
2010 - 2015: 6
2015 - 9/2019: 9
Về đầu trang

Lê Văn Thuyết, GS.TS.

Cơ quan: ĐH Sư Phạm, ĐH Huế
Cử nhân: ĐH Sư Phạm, ĐH Huế, 1978
Thạc sỹ: ĐH Sư Phạm Hà Nội, 1982
Tiến sỹ: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam, 1992
GS: 2007
Lĩnh vực nghiên cứu: Associative rings and algebras
Trang web cá nhân: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/84
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 315982
Năm công bố đầu tiên: 1991
Tổng số công bố (đến 9/2019): 29
Đến 2010: 23
2010 - 2015: 3
2015 - 9/2019: 3
Về đầu trang

Phạm Trọng Tiến, TS.

Cơ quan: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN
Cử nhân: Southern Federal University (Nga), 2009
Thạc sỹ: Southern Federal University (Nga), 2011
Tiến sỹ: Southern Federal University (Nga), 2013
Lĩnh vực nghiên cứu: Operator theory; Functional analysis
Trang web cá nhân: http://www.mim.hus.vnu.edu.vn/vi/canbo/tienpt
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 849041
Năm công bố đầu tiên: 2008
Tổng số công bố (đến 9/2019): 17
Đến 2010: 3
2010 - 2015: 4
2015 - 9/2019: 10
Về đầu trang

Đinh Sỹ Tiệp, TS.

Cơ quan: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam
Cử nhân: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN, 2002
Tiến sỹ: University of Savoie Mont Blanc (Pháp), 2007
Lĩnh vực nghiên cứu: Algebraic geometry
Trang web cá nhân: http://math.ac.vn/vi/component/staff/?task=getProfile&staffID=58
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 885696
Năm công bố đầu tiên: 2009
Tổng số công bố (đến 9/2019): 9
Đến 2010: 1
2010 - 2015: 4
2015 - 9/2019: 4
Về đầu trang

Trương Chí Tín, TS.

Cơ quan: ĐH Đà Lạt
Cử nhân: ĐH Đà Lạt, 1983
Tiến sỹ: ĐH Tổng hợp Hà Nội, 1990
Lĩnh vực nghiên cứu: Systems theory; control
Trang web cá nhân: http://ktt.dlu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/ktt/nhan%20su.pdf
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 291120
Năm công bố đầu tiên: 1989
Tổng số công bố (đến 9/2019): 1
Đến 2010: 1
Về đầu trang

Phan Nhật Tĩnh, PGS.TS.

Cơ quan: ĐH Khoa Học, ĐH Huế
Cử nhân: ĐH Tổng hợp Huế, 1984
Thạc sỹ: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam, 1997
Tiến sỹ: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam, 2001
PGS: 2009
Lĩnh vực nghiên cứu: Calculus of variations and optimal control; optimization; Operations research, mathematical programming
Trang web cá nhân: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/245
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 630644
Năm công bố đầu tiên: 1998
Tổng số công bố (đến 9/2019): 13
Đến 2010: 7
2010 - 2015: 5
2015 - 9/2019: 1
Về đầu trang

Hồ Minh Toàn, TS.

Cơ quan: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam
Cử nhân: ĐH Quy Nhơn, 1996
Tiến sỹ: University of Toronto (Canada), 2006
Lĩnh vực nghiên cứu: Functional analysis
Trang web cá nhân: http://math.ac.vn/vi/component/staff/?task=getProfile&staffID=60
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 839091
Năm công bố đầu tiên: 2006
Tổng số công bố (đến 9/2019): 12
Đến 2010: 4
2010 - 2015: 3
2015 - 9/2019: 5
Về đầu trang

Phan Thanh Toàn, TS.

Cơ quan: ĐH Tôn Đức Thắng, TPHCM
Cử nhân: ĐH Khoa Học Tự Nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM, 2004
Tiến sỹ: ĐH Khoa học và Công nghệ Pohang (Hàn Quốc), 2012
Lĩnh vực nghiên cứu: Commutative rings and algebras; Information and communication, circuits
Trang web cá nhân: https://fms.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2018-08/ts-phan-thanh-toan
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 990537
Năm công bố đầu tiên: 2012
Tổng số công bố (đến 9/2019): 20
2010 - 2015: 8
2015 - 9/2019: 12
Về đầu trang

Nguyễn Bảo Trân, TS.

Cơ quan: ĐH Quy Nhơn
Cử nhân: ĐH Quy Nhơn, 2008
Thạc sỹ: ĐH Quy Nhơn, 2011/ĐH Limoges, Pháp, 2012
Tiến sỹ: ĐH Chile, 2017/ĐH Limoges, Pháp, 2017 (Học chương trình kép) 
Lĩnh vực nghiên cứu: Ordinary differential equations
Trang web cá nhân: http://math.qnu.edu.vn/vi/to-chuc-can-bo-khoa/co-cau-to-chuc-khoa
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 1233229
Năm công bố đầu tiên: 2018
Tổng số công bố (đến 9/2019): 1
2015 - 9/2019: 1
Về đầu trang

Nguyễn Thị Quỳnh Trang, TS.

Cơ quan: ĐH Vinh
Lĩnh vực nghiên cứu: Calculus of variations and optimal control; optimization
Trang web cá nhân: http://khoaspth.vinhuni.edu.vn/ban-chu-nhiem-khoa/seo/giang-vien-khoa-su-pham-toan-hoc-dai-hoc-vinh-49643
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 955943
Năm công bố đầu tiên: 2012
Tổng số công bố (đến 9/2019): 4
2010 - 2015: 3
2015 - 9/2019: 1
Về đầu trang

Nguyễn Văn Trào, TS.

Cơ quan: ĐH Sư phạm HN
Lĩnh vực nghiên cứu: Several complex variables and analytic spaces
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 666341
Năm công bố đầu tiên: 2000
Tổng số công bố (đến 9/2019): 14
Đến 2010: 7
2010 - 2015: 5
2015 - 9/2019: 2
Về đầu trang

Nguyễn Minh Trí, GS.TSKH.

Cơ quan: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam
Cử nhân: Moscow State University (Nga), 1986
Tiến sỹ: Moscow State University (Nga), 1990
TSKH: Moscow State University (Nga), 2009
PGS: 2003
GS: 2015
Lĩnh vực nghiên cứu: Partial differential equations
Trang web cá nhân: http://math.ac.vn/vi/component/staff/?task=getProfile&staffID=63
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 248416
Năm công bố đầu tiên: 1987
Tổng số công bố (đến 9/2019): 47
Đến 2010: 34
2010 - 2015: 6
2015 - 9/2019: 7
Về đầu trang

Lê Hoàng Trí, TS.

Cơ quan: ĐH Sư Phạm, ĐH Đà Nẵng
Cử nhân: ĐH Đà Lạt, ??
Tiến sỹ: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam, 1997
Lĩnh vực nghiên cứu: Functional analysis; General topology
Trang web cá nhân: http://scv.udn.vn/lhtri
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 292958
Năm công bố đầu tiên: 1994
Tổng số công bố (đến 9/2019): 5
Đến 2010: 5
Về đầu trang

Lê Minh Triết , TS.

Cơ quan: ĐH Sài Gòn
Lĩnh vực nghiên cứu: Numerical analysis; Partial differential equations
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 937919
Năm công bố đầu tiên: 2011
Tổng số công bố (đến 9/2019): 9
2010 - 2015: 4
2015 - 9/2019: 5
Về đầu trang

Lê Công Trình, PGS.TS.

Cơ quan: ĐH Quy Nhơn
Cử nhân: ĐH Quy Nhơn, 2002
Thạc sỹ: ĐH Quy Nhơn, 2005
Tiến sỹ: ĐH Kaiserlautern, 2009
PGS: 2019
Lĩnh vực nghiên cứu: Algebraic geometry; Commutative rings and algebras; Difference and functional equations
Trang web cá nhân: http://math.qnu.edu.vn/vi/to-chuc-can-bo-khoa/co-cau-to-chuc-khoa
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 846493
Năm công bố đầu tiên: 2008
Tổng số công bố (đến 9/2019): 11
Đến 2010: 1
2010 - 2015: 4
2015 - 9/2019: 6
Về đầu trang

Nguyễn Hữu Trọn, TS.

Cơ quan: ĐH Quy Nhơn
Cử nhân: ĐH Quy Nhơn, 2005
Tiến sỹ: ĐH Limoges, 2012
Lĩnh vực nghiên cứu: Calculus of variations and optimal control; optimization
Trang web cá nhân: http://math.qnu.edu.vn/vi/to-chuc-can-bo-khoa/co-cau-to-chuc-khoa
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 1025348
Năm công bố đầu tiên: 2013
Tổng số công bố (đến 9/2019): 7
2010 - 2015: 4
2015 - 9/2019: 3
Về đầu trang

Đặng Đức Trọng, GS. TS.

Cơ quan: ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM
Lĩnh vực nghiên cứu: Numerical analysis Partial differential equations; Statistics
Trang web cá nhân: http://www.math.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=162
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 350542
Năm công bố đầu tiên: 1994
Tổng số công bố (đến 9/2019): 100
Đến 2010: 61
2010 - 2015: 25
2015 - 9/2019: 14
Về đầu trang

Nguyễn Tấn Trung, TS.

Cơ quan: ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM
Lĩnh vực nghiên cứu: Fluid mechanics; Numerical analysis
Trang web cá nhân: http://www.math.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=162
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 1181078
Năm công bố đầu tiên: 2016
Tổng số công bố (đến 9/2019): 2
2015 - 9/2019: 2
Về đầu trang

Ngô Việt Trung, GS. TSKH.

Cơ quan: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam
Lĩnh vực nghiên cứu: Commutative rings and algebras
Trang web cá nhân: http://math.ac.vn/vi/component/staff/?task=getProfile&staffID=64
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 207806
Năm công bố đầu tiên: 1978
Tổng số công bố (đến 9/2019): 103
Đến 2010: 88
2010 - 2015: 8
2015 - 9/2019: 7
Về đầu trang

Lê Quang Trung, TS.

Cơ quan: ĐH Sư phạm HN
Lĩnh vực nghiên cứu: Partial differential equations
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 249794
Năm công bố đầu tiên: 1985
Tổng số công bố (đến 9/2019): 9
Đến 2010: 9
Về đầu trang

Nguyễn Thời Trung, TS.

Cơ quan: ĐH Tôn Đức Thắng
Lĩnh vực nghiên cứu: Mechanics of deformable solids; Numerical analysis
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 821314
Năm công bố đầu tiên: 2007
Tổng số công bố (đến 9/2019): 61
Đến 2010: 21
2010 - 2015: 23
2015 - 9/2019: 17
Về đầu trang

Trần Nam Trung, TS.

Cơ quan: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam
Tiến sỹ: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam, 2009
Lĩnh vực nghiên cứu: Commutative rings and algebras
Trang web cá nhân: http://math.ac.vn/vi/component/staff/?task=getProfile&staffID=65
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 832906
Năm công bố đầu tiên: 2008
Tổng số công bố (đến 9/2019): 20
Đến 2010: 4
2010 - 2015: 3
2015 - 9/2019: 13
Về đầu trang

Phạm Văn Trung, TS.

Cơ quan: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam
Cử nhân: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN, 2008
Tiến sỹ: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam, 2015
Lĩnh vực nghiên cứu: Computer science; Combinatorics; Mathematical logic and foundations
Trang web cá nhân: http://math.ac.vn/vi/component/staff/?task=getProfile&staffID=66
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 969497
Năm công bố đầu tiên: 2012
Tổng số công bố (đến 9/2019): 13
2010 - 2015: 5
2015 - 9/2019: 8
Về đầu trang

Hoàng Lê Trường, PGS. TS.

Cơ quan: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam
Tiến sỹ: Meiji university (Nhật), 2013
Lĩnh vực nghiên cứu: Commutative rings and algebras
Trang web cá nhân: http://math.ac.vn/vi/component/staff/?task=getProfile&staffID=67
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 842253
Năm công bố đầu tiên: 2008
Tổng số công bố (đến 9/2019): 18
Đến 2010: 4
2010 - 2015: 7
2015 - 9/2019: 7
Về đầu trang

Nguyễn Chánh Tú, TS.

Cơ quan: ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng
Cử nhân: ĐH Sư Phạm, ĐH Huế, 1990
Thạc sỹ: Utrecht University (Netherlands), 1995
Tiến sỹ: Utrecht University (Netherlands), 2000
Lĩnh vực nghiên cứu: Algebraic geometry; Commutative rings and algebras; Several complex variables and analytic spaces
Trang web cá nhân: http://scv.udn.vn/nctu
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 703399
Năm công bố đầu tiên: 2001
Tổng số công bố (đến 9/2019): 9
Đến 2010: 7
2010 - 2015: 2
Về đầu trang

Nguyễn Anh Tú, TS.

Cơ quan: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam
Tiến sỹ: University of Chicago (Mỹ), 2008
Lĩnh vực nghiên cứu: Partial differential equations
Trang web cá nhân: http://math.ac.vn/vi/component/staff/?task=getProfile&staffID=85
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 840461
Năm công bố đầu tiên: 2008
Tổng số công bố (đến 9/2019): 5
Đến 2010: 2
2010 - 2015: 3
Về đầu trang

Mai Văn Tư, TS.

Cơ quan: ĐH Vinh
Lĩnh vực nghiên cứu: Several complex variables and analytic spaces
Trang web cá nhân: http://khoaspth.vinhuni.edu.vn/ban-chu-nhiem-khoa/seo/giang-vien-khoa-su-pham-toan-hoc-dai-hoc-vinh-49634
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 366993
Năm công bố đầu tiên: 1995
Tổng số công bố (đến 9/2019): 3
Đến 2010: 3
Về đầu trang

Huỳnh Đình Tuân, TS.

Cơ quan: ĐH Sư Phạm, ĐH Huế
Cử nhân: ĐH Sư Phạm, ĐH Huế, 2012
Thạc sỹ: ĐH Paris 11, 2013
Tiến sỹ: ĐH Paris 11, 2016
Lĩnh vực nghiên cứu: Several complex variables and analytic spaces
Trang web cá nhân: https://sites.google.com/site/dtuanhuynh/
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 1170815
Năm công bố đầu tiên: 2016
Tổng số công bố (đến 9/2019): 4
2015 - 9/2019: 4
Về đầu trang

Hoàng Thế Tuấn, TS.

Cơ quan: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam
Tiến sỹ: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam, 2017
Lĩnh vực nghiên cứu: Ordinary differential equations
Trang web cá nhân: http://math.ac.vn/vi/component/staff/?task=getProfile&staffID=69
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 1016449
Năm công bố đầu tiên: 2012
Tổng số công bố (đến 9/2019): 17
2010 - 2015: 4
2015 - 9/2019: 13
Về đầu trang

Bùi Anh Tuấn, TS.

Cơ quan: ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM
Lĩnh vực nghiên cứu: Number theory
Trang web cá nhân: http://www.math.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=162
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 1311089
Năm công bố đầu tiên: 2019
Tổng số công bố (đến 9/2019): 1
2015 - 9/2019: 1
Về đầu trang

Vũ Kim Tuấn, GS.TSKH.

Cơ quan: University of West Georgia (Mỹ)
Thạc sỹ: Belarusian State University (Belarus), 1984
Tiến sỹ: Belarusian State University (Belarus), 1985
TSKH: Belarusian State University (Belarus), 1987
GS: University of West Georgia (Mỹ)
Lĩnh vực nghiên cứu: Integral transforms, operational calculus
Trang web cá nhân: https://www.westga.edu/~vu/index.html
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 199239
Năm công bố đầu tiên: 1982
Tổng số công bố (đến 9/2019): 171
Đến 2010: 131
2010 - 2015: 23
2015 - 9/2019: 17
Về đầu trang

Nguyễn Doãn Tuấn, TS.

Cơ quan: ĐH Sư phạm HN
Lĩnh vực nghiên cứu: Differential geometry; Several complex variables and analytic spaces
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 245352
Năm công bố đầu tiên: 1986
Tổng số công bố (đến 9/2019): 10
Đến 2010: 10
Về đầu trang

Nguyễn Anh Tuấn, TS.

Cơ quan: ĐH Sư Phạm, TPHCM
Lĩnh vực nghiên cứu: Ordinary differential equations
Trang web cá nhân: http://hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2452&Itemid=4403&lang=vi&site=142
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 352440
Năm công bố đầu tiên: 1994
Tổng số công bố (đến 9/2019): 6
Đến 2010: 6
Về đầu trang

Ngô Đắc Tuấn, PGS. TSKH.

Cơ quan: Camille Jordan Institute, Claude Bernard University Lyon 1 (Pháp)
Cử nhân: Ecole Polytechnique (Pháp), 2000
Thạc sỹ: Ecole Polytechnique (Pháp), 2001
Tiến sỹ: Paris-Sud University (Pháp), 2004
Lĩnh vực nghiên cứu: Combinatorics; Number theory; Topological groups, Lie groups
Trang web cá nhân: http://math.univ-lyon1.fr/~ngodac/
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 688705
Năm công bố đầu tiên: 2001
Tổng số công bố (đến 9/2019): 18
Đến 2010: 11
2010 - 2015: 3
2015 - 9/2019: 4
Về đầu trang

Đặng Anh Tuấn, TS.

Cơ quan: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN
Cử nhân: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN, 2002
Tiến sỹ: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN, 2007
Lĩnh vực nghiên cứu: Partial differential equations
Trang web cá nhân: http://www.mim.hus.vnu.edu.vn/vi/canbo/tuanda
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 726076
Năm công bố đầu tiên: 2003
Tổng số công bố (đến 9/2019): 9
Đến 2010: 8
2010 - 2015: 1
Về đầu trang

Nguyễn Huy Tuấn, TS.

Cơ quan: ĐH Tôn Đức Thắng
Lĩnh vực nghiên cứu: Partial differential equations; Numerical analysis
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 777405
Năm công bố đầu tiên: 2006
Tổng số công bố (đến 9/2019): 122
Đến 2010: 20
2010 - 2015: 46
2015 - 9/2019: 56
Về đầu trang

Dương Anh Tuấn, TS.

Cơ quan: ĐH Sư phạm HN
Lĩnh vực nghiên cứu: Partial differential equations
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 832156
Năm công bố đầu tiên: 2008
Tổng số công bố (đến 9/2019): 17
Đến 2010: 2
2010 - 2015: 4
2015 - 9/2019: 11
Về đầu trang

Trần Thanh Tuấn, TS.

Cơ quan: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN
Cử nhân: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN, 2002
Thạc sỹ: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN, 2004
Tiến sỹ: Friedrich Schiller University Jena (Đức), 2009
Lĩnh vực nghiên cứu: Mechanics of deformable solids
Trang web cá nhân: http://www.mim.hus.vnu.edu.vn/vi/canbo/tuantt
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 838151
Năm công bố đầu tiên: 2008
Tổng số công bố (đến 9/2019): 5
Đến 2010: 1
2010 - 2015: 1
2015 - 9/2019: 3
Về đầu trang

Trần Mạnh Tuấn, TS.

Cơ quan: ĐH Bách khoa HN
Tiến sỹ: Free University of Berlin (Đức), 2015
Lĩnh vực nghiên cứu: Combinatorics
Trang web cá nhân: https://tuaentran.wixsite.com/homepage
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 919872
Năm công bố đầu tiên: 2011
Tổng số công bố (đến 9/2019): 15
2010 - 2015: 3
2015 - 9/2019: 12
Về đầu trang

Nguyễn Khánh Tùng, TS.

Cơ quan: ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM
Lĩnh vực nghiên cứu: Associative rings and algebras
Trang web cá nhân: http://www.math.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=162
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 1073164
Năm công bố đầu tiên: 2014
Tổng số công bố (đến 9/2019): 3
2010 - 2015: 2
2015 - 9/2019: 1
Về đầu trang

Nguyễn Minh Tùng, TS.

Cơ quan: ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM
Cử nhân: ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM, 2009
Thạc sỹ: ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM, 2011
Tiến sỹ: ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM, 2015
Lĩnh vực nghiên cứu: Operations research, mathematical programming
Trang web cá nhân: https://sites.google.com/site/toiuuvahethong/home/nhan-su/ts-nguyen-minh-tung
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 1105811
Năm công bố đầu tiên: 2015
Tổng số công bố (đến 9/2019): 7
2010 - 2015: 3
2015 - 9/2019: 4
Về đầu trang

Phạm Huy Tùng, TS.

Cơ quan: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN
Lĩnh vực nghiên cứu: Statistics
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 817671
Năm công bố đầu tiên: 2007
Tổng số công bố (đến 9/2019): 9
Đến 2010: 2
2010 - 2015: 3
2015 - 9/2019: 4
Về đầu trang

Trương Minh Tuyên, TS.

Cơ quan: ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên
Cử nhân: ĐH Sư phạm HN, 2003
Thạc sỹ: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN, 2006
Tiến sỹ: ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên, 2014
Lĩnh vực nghiên cứu: Operator theory
Trang web cá nhân: http://toantin.tnus.edu.vn/?app=tintuc&view=chitiet&id=1655
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 880633
Năm công bố đầu tiên: 2009
Tổng số công bố (đến 9/2019): 25
Đến 2010: 1
2010 - 2015: 8
2015 - 9/2019: 16
Về đầu trang

Lương Quốc Tuyển, TS.

Cơ quan: ĐH Sư Phạm, ĐH Đà Nẵng
Cử nhân: ĐH Vinh, 2001
Thạc sỹ: ĐH Vinh, 2006
Tiến sỹ: ĐH Vinh, 2012
Lĩnh vực nghiên cứu: General topology
Trang web cá nhân: http://scv.udn.vn/lqtuyen
Thông tin theo MathSciNet:
MR Author ID: 862879
Năm công bố đầu tiên: 2008
Tổng số công bố (đến 9/2019): 20
Đến 2010: 1
2010 - 2015: 12
2015 - 9/2019: 7
Về đầu trang