Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2018

Mới đây, vào ngày 27/10/2018, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin (TP. Huế), Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Khoa học & Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam và Đại học Huế phối hợp tổ chức Lễ Tổng kết và trao thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” và “Khoa học & Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” năm 2018. PGS.TS. Lương Đăng Kỳ - một giảng viên trẻ sinh năm 1984 của Khoa Toán Trường Đại học Quy Nhơn vinh dự đoạt giải nhất Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” năm 2018 với công trình “Một số vấn đề về tích phân kỳ dị ứng với Toán tử vi phân”. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực và niềm đam mê nghiên cứu Toán học mà PGS.TS. Lương Đăng Kỳ đang theo đuổi trong suốt thời gian qua. Được biết, công trình đạt giải thưởng lần này của PGS.TS. Lương Đăng Kỳ là tích hợp của 2 bài báo:

 1. Luong Dang Ky, Endpoint estimates for commutators of singular integrals related to Schrdinger operators, Rev. Mat. Iberoam. 31 (2015), no 4, 1333-1373.
  (Bài báo này được hoàn thành khi tác giả làm việc tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, dưới sự tài trợ của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020).

 2. Luong Dang Ky, On the product of functions in BMO and over spaces of homogenuous type, J. Math. Ana. Appl., 425 (2015), 807-817.
  (Bài báo này được sự tài trợ của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED)).

  LDKy-a.png

  Việc xét thưởng bài báo nằm trong danh mục ISI cũng như Giải thưởng nghiên cứu khoa học dành cho giảng viên trẻ nhằm khuyến khích công tác nghiên cứu khoa học trong trường đại học, qua đó góp phần đổi mới phương pháp dạy và học trong trường đại học nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trình độ cao cho đất nước.

  PGS. TS. Lương Đăng Kỳ đã đến làm việc ở Viện nghiên cứu cao cấp về Toán 2 lần với tổng số thời gian là 08 tháng (04 tháng năm 2016, từ 01/04/2016-31/07/2016 và 04 tháng năm 2015, từ 1/9/2015 -  31/12/2015).