Giáo sư Ngô Bảo Châu được mời làm Viện sĩ của Collège de France

Ngày 12 tháng 3 vừa qua, Giáo sư Ngô Bảo Châu đã đọc bài giảng khai mạc (inaugural lecture) chính thức trở thành Viện sĩ (Chair) trong lĩnh vực nghiên cứu về các automorphic forms (các dạng tự đẳng cấu) và Giáo sư của Collège de France. Được thành lập từ năm 1530, Collège de France là trung tâm nghiên cứu khoa học nổi tiếng nhất của nước Pháp, với thành viên là những bộ óc ưu tú nhất của nước Pháp trên tất cả mọi lĩnh vực văn hóa, khoa học, nghệ thuật, ...

Dưới đây là đường link đến bài giảng của GS. Ngô Bảo Châu “La fonctorialité de Langlands et l'équation fonctionnelle des fonctions L automorphes”, với lời giới thiệu của ông Chủ tịch hiện nay là GS.Thomas Romer và của GS. Claire Voisin:

https://www.college-de-france.fr/site/bao-chau-ngo/inaugural-lecture-2019-2020.htm

Về Collège de France:
Collège de France được nhà vua Francis I thành lập vào năm 1530 là tổ chức nghiên cứu và đào tạo nối tiếng và độc đáo nhất của nước Pháp. Từ thế kỷ thứ 16, Collège de France đã thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ: Là nơi diễn ra các hoạt động nghiên cứu đỉnh cao và tham gia giảng dạy, truyền bá tri thức.
Ngày nay, thành viên của Collège de France bao gồm khoảng 52 giáo sư thuộc tất cả các lĩnh vực toán học, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, khảo cổ học, ngôn ngữ học… và nhiều lĩnh vực khác của khoa học, nghệ thuật và nhân văn. Có 21 nhà bác học được giải thưởng Nobel, 8 nhà toán học được trao tặng huy chương Fields. Phương châm (motto) của Collège de France là “Docet Omnia”, có nghĩa là Teaches everything - giảng dạy tất cả, và mục tiêu là “Teach science in the making” - tạm dịch là giảng dạy những tri thức khoa học ngay khi còn đang trong quá trình hình thành.
Tham khảo:
https://www.college-de-france.fr/site/fr-about-college/index.htm

---------------------------

Các trang báo đã đưa tin:

1. https://tuoitre.vn/giao-su-ngo-bao-chau-duoc-moi-lam-giao-su-cua-college-de-france-2020031517404086.htm

2. https://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/giao-su-ngo-bao-chau-tro-thanh-vien-si-vien-college-de-france-20200316084816011.htm

3. https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/khoa-hoc/gs-ngo-bao-chau-lam-giao-su-trung-tam-nghien-cuu-noi-tieng-nhat-nuoc-phap-624349.html

4. https://thanhnien.vn/giao-duc/gs-ngo-bao-chau-bat-dau-lam-giao-su-o-dai-hoc-sieu-dang-cua-phap-1196580.html?fbclid=IwAR1kISJotfIF5m4qt9eBQLflD3C6nSxg1-ni6ksoJnCdJUTSNm9flfUrP-M