Hội thảo chuyên ngành “Algorithmic and combinatorial methods on discrete structure”

Từ ngày 19 đến 21 tháng 4 năm 2019, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán đã tổ chức hội thảo chuyên ngành “Algorithmic and combinatorial methods on discrete structure” tại Tuần Châu, Hạ Long. Mục tiêu của hội thảo là tạo cầu nối giữa lý thuyết về thuật toán và toán rời rạc với các ứng dụng giải các bài toán tối ưu trong thực tế. Hội nghị được chia thành hai chủ đề chính với 13 báo cáo:

Network Optimisation: nội dung trình bày của các báo cáo viên xoay quanh một số bài toán tối ưu trong mạng máy tính và trong logistic. Chủ đề này bao gồm 7 bài trình bày của các nhà khoa học đến từ Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Phenikaa, Học viện kỹ thuật mật mã và Đại học Concordia. Báo cáo viên mời là Gs. Brigitte Jaumard, Đại học tổng hợp Concordia, Montreal, Canada. Giáo sư có chuyên môn chuyên sâu về tối ưu hóa trong các vấn đề Mạng máy tính, logistics,... và có nhiều dự án với doanh nghiệp lớn như Ciena, Huawei...  Bài trình bày về các bài toán thiết kế mạng được mô hình hóa về các bài toán trên đồ thị và một số phương pháp giải hiệu quả dựa trên việc xem xét dần các ràng buộc. Các báo cáo còn lại cũng tập trung về một số bài toán tối ưu khác trong mạng máy tính đã hoặc có thể mô hình hóa về bài toán rời rạc để giải quyết hiệu quả như thiết kế mạng quang không dây, mạng SDN vận chuyển nội dung,  cân bằng tải trong ảo NFV, tối ưu hóa trong vận tải và logistics, tối ưu hóa năng lượng trong mạng không dây.  

HT-TC6.jpgGs. Brigitte Jaumard

Discrete Mathematics: nội dung trình bày của các báo cáo viên xoay quanh một số xu thế mới trong việc nghiên cứu các đối tượng tổ hợp và đồ thị căn bản. Chủ đề này bao gồm 6 bài trình bày của các nhà khoa học đến từ Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Việt Đức và Đại học tổng hợp Gunadarma, Indonesia và Đại học tổng hợp Bourgogne, CH Pháp. Báo cáo viên mời là Gs. Vincent Vajnovszki, Đại học Bourgogne. Giáo sư có chuyên môn sâu về toán rời rạc, đặc biệt là về các dãy số tổ hợp quan trọng là nền tảng của nhiều ứng dụng máy tính. Bài trình bày về một cách mở rộng một số  tiêu chuẩn xác suất Mahonian trên hoán vị sang chuỗi từ cũng một số giả thuyết mở. Các bài báo cáo còn lại cũng tập trung về một số tính chất đặc biệt và thuật toán sinh trên các đối tượng tổ hợp căn bản như hoán vị, dãy Fibonacci, mã Gray và một số kết quả gần đây về thuật toán đa thức đối với một số lớp bài toán NP-khó trên một số dạng đồ thị đặc biệt. Cùng với việc các đối tượng nghiên cứu trên mạng máy tính hay vận tại logistics có cấu trúc rời rạc và tính chất đặc biệt, các kết quả trình bày mở ra cơ hội hợp tác liên ngành với các vấn đề ứng dụng trong phiên trình bày trước.  

Gs. Vincent Vajnovszki

Cuối mỗi ngày đều có một phiên thảo luận về cơ hội hợp tác với nhau sau khi nghe những bài trình bày trong ngày.

Hội nghị kết thúc với nhiều cơ hội hợp tác mới giữa các đồng nghiệp trong nước và quốc tế. Hai nhánh tìm được tiếng nói chung và bắt đầu xây dựng các đề án hợp tác liên ngành. Dưới đây là tóm tắt một số ý tưởng đề tài hợp tác liên ngành:

  • Mathematical Formalization for Cross-Layer Design and Optimization of High-Altitude Platform based Optical Communication Networks
  • Graph Algorithms on Machine Learning for Autonomous Reconfiguration in Intelligent Systems
  • Graph Algorithms on Reinforcement Learning for Setting Tight Time Windows in Pick and Delivery Problems
  • Polynomial Cases for Directed Feedback Vertex Set  and Exact Algorithm for General Case applied in Network Optimization
  • Shortest Path Algorithm on Layered Network with Arc Licensing Cost
  • Investigate Mahonian Statistics on Pattern Avoiding Words
  • Exploring Combinatorial Properties on More Bounded Restricted Growth Functions

Các ý tưởng hợp tác bao gồm hợp tác chuyên môn nghiên cứu giải pháp, xây dựng đề tài tìm nguồn tài trợ và trao đổi sinh viên master/PhD.

Chương trình hội thảo và tóm tắt báo cáo có thể tham khảo tại link http://viasm.edu.vn/hdkh/acm

Một số hình ảnh của hội thảo:

Khai mạc


Dr. Asep Juarna chơi tặng bản nhạc My heart will go on trước khi làm chủ tọa một phiên làm việc.